Kan man få nedsättning av hyran pga brist i lägenheten?

2021-02-01 i Hyresavtal
FRÅGA
Hejsan.Jag bor i en studentbostad där hyran är relativt hög för min inkomst. Jag har hört av mig till hyresgivarna eftersom att min ventilation låter så pass högt att jag inte kan sova om natten, utan får använda mig av öronproppar. Det har varit en person här som försökt att åtgärda detta men har konstaterat att det inte går att göra något åt saken. Min fråga är då ifall det finns något lagstöd t.ex. att hyran betalas i utbyte mot ett boende i skäligt skick, eller något liknande som jag kan använda emot hyresgivaren för att t.ex. få ner hyran något.Tack på förhand.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara din fråga finns i 12 kap. Jordabalk (JB).

Din fråga avser hyresvärdens förpliktelse att ställa en lägenhet till hyresgästens förfogande i användbart skick samt påföljder vid kontraktsbrott. Det framgår inte av din fråga om det störande ljudet från din ventilation är en ursprunglig brist i lägenheten eller något som uppstått under avtalstiden, men oavsett ska hyresvärden enligt 12 kap. 9 § JB tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Ifall ljudet uppstått under avtalstiden stadgar 12 kap. 15 § JB att hyresvärden ska hålla lägenheten i sådant skick som anges i 9 § under hyrestiden. Utifrån din beskrivning uppfattar jag det som att din studentbostad inte är fullt brukbar eftersom ljudet är så pass högt att det inte går att sova. Enligt 12 kap. 11 § 3 p. JB har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid lägenheten är i bristfälligt skick. Dessutom enligt 5 punkten samma paragraf får hyresvärden föreläggas att avhjälpa bristen om hyresavtalet avser en bostadslägenhet (åtgärdsföreläggande). Åtgärdsföreläggande meddelas av hyresnämnden efter ansökan av hyresgästen. På Sveriges domstolars hemsida finns det en blankett du kan fylla i för att ansöka om åtgärdsföreläggande: https://www.domstol.se/hyres--och-arrendenamnden-i-stockholm/amnen/hyra-bostadsratt-och-arrende/sa-gar-det-till/blanketter-for-ansokan/

Sammanfattningsvis bör du få skälig nedsättning av hyran för den tid lägenheten är i bristfälligt skick. De ovannämnda lagrummen är tvingande till hyresgästens förmån så jag råder dig att kontakta din hyresvärd och informera honom eller henne om detta, annars finns det en möjlighet för dig att ansöka om åtgärdsföreläggande.

Du får gärna återkomma till oss om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?