Kan man få kostnadsfri hjälp av advokat vid vårdnadstvist?

Hej

Kan man få kostnadsfri advokat hjälp vid vårdnadstvist?

Om inte så vad skulle det kunna kosta?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du har en hemförsäkring så kan du använda dig av rättsskydd som oftast ingår och täcker större delen av dina kostnader för att anlita en jurist. Försäkringen gäller dock bara om den är tecknad och har trätt i kraft innan tvisten uppkommit. Ofta måste det ha gått minst ett år. För de flesta hemförsäkringarna gäller en självrisk på 20 % och försäkringsbolagen anger även det maxbelopp som betalas ut. Detta maxbelopp kan variera mellan 75 000-200 000 kr beroende på vilket försäkringsbolag du har.

En annan möjlighet är att ansöka om rättshjälp om du inte har rättsskydd. För rättshjälp gäller att vissa villkor måste vara uppfyllda, bland annat att du inte får ha en för hög årsinkomst. Även avståndet mellan din bostad och den domstol där tvisten kommer att handläggas, kan spela roll. Ett juridiskt ombud har möjlighet att ansöka om förhandsbesked hos domstolen för att få veta om du som klient beviljas rättshjälp eller inte. Om du beviljas rättshjälp ska du bidra till kostnaderna genom att betala en rättshjälpsavgift som bestäms till en procentuell andel av kostnaderna för hjälpen.

Det tredje och sista alternativet är tyvärr att du själv får stå för hela kostnaden om du varken uppfyller villkoren för rättshjälp eller har rättsskydd via din hemförsäkring. I en vårdnadstvist är huvudregeln dock att varje part står för sina egna rättegångskostnader (6 kap. 22 § föräldrabalken) Kostnaderna kan bestå av t.ex. ombudskostnader.

Sammanfattning

Hur mycket en rättegång kostar varierar dock från fall till fall och det går sålunda inte säga exakt hur mycket. Timkostnadsnormen för 2018 är dock 1 359 kr, exklusive mervärdes-skatt. Det finns ingen möjlighet att få hjälp av en advokat gratis, förutsatt att en sådan inte hjälper dig pro bono (ideellt/gratis).

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen
Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo