Kan man få jobb om man förekommer i belastningsregistret?

2019-07-17 i Sekretess
FRÅGA
Jag fick böter 6300krEftersom jag stal kläder Värt 800kr.Jag har en fråga?Kan jag få jobb om mitt namn är in belastningregistret? Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller chansen till anställning när man förekommer i belastningsregistret. Belastningsregistret regleras i lagen om belastningsregister. Mitt svar kommer därför utgå från den lagen.

Belastningsregistret innehåller bland annat uppgifter om den som ålagts påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller ordningsbot (3 § lagen om belastningsregister).

Huvudregeln är att enbart du som enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter ska på begäran lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår (9 § lagen om belastningsregister obs att bestämmelsen ändrades 2019-06-30).Även vissa myndigheter får begära utdrag ur belastningsregistret så som JO, JK och Dataskyddsinspektionen men också brottsbeivrande myndigheter som SÄPO, Skatteverket och Tullverket, åklagarmyndighet eller allmän domstol (6 § lagen om belastningsregister).

Huvudregeln är alltså att det bara är du som kan begära ut ditt belastningsregister dock är det upp till varje arbetsgivare att ställa upp krav för rekryteringen och anställningen. Vissa arbetsgivare ber de som söker tjänsten att lämna in registerutdrag i samband med rekryteringen medan andra arbetsgivare inte gör det. Arbetsgivare inom bland annat skola, barnomsorg, hälso- och sjukvård samt arbeten med säkerhetsrelaterade uppgifter, begär som regel in registerutdrag innan anställning. Vissa arbetsgivare måste enligt lag begära registerutdrag innan en person anställs. Läs mer här. Det är alltså upp till arbetsgivaren att bedöma om du är kvalificerad och lämplig för jobbet. Det finns många sektorer inom arbetslivet där det inte begärs registerutdrag men också där det brott du dömts för inte påverkar arbetsgivarens syn på dig och din arbetsförmåga och där har du alltså chans att få anställning.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till med ditt jobbsökande!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll