Kan man få grannen att ta bort sitt staket från vår tomt?

2019-07-15 i Servitut
FRÅGA
Jag har en sommarstuga med tomträtt där jag haft ett staket uppsatt.Grannen frågade om han fick byta ut vårt staket med ett eget.Vilket vi beviljade. Det har nu gått 30 år och vi tycker inte om hans staket.Kan vi nu begära att få sätt upp vårt eget igen, eller är bytet på oändlig tid?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga, undrar du ifall du nu kan få grannen att ta bort staketet som denne satte upp under överenskommelse mellan er för 30 år sedan.

Först och främst, regleras i de allmänna bestämmelserna vad gäller rättsförhållandet mellan grannar (3 kap. 1§ jordabalken) att grannar ska visa hänsyn till varandra och till sin omgivning. Detta innebär att man inte bör utsätta grannar för onödig olägenhet.

När det gäller staket av sedvanlig utformning och höjd, omfattas inte detta av bygglovsplikt. Eftersom staketet står på både din och din grannes mark, enligt överenskommelse, krävs en ny överenskommelse för att ni ska få sätta upp ert eget staket, alternativt uppmana grannen att flytta staketet till sin egen tomt.

Om du och din granne har skrivit ett avtalsservitut gällande staketet, är det detta servitut som gäller och även följer med om nya grannar skulle flytta in i framtiden. Om ni inte har skrivit ett servitut, kan ni få en ny överenskommelse till stånd med den nya grannen.

Om grannen skulle motsätta sig en ny överenskommelse, råder jag dig att kontakta plan- och byggnadsnämnden i din kommun för att få mer information om vad som gäller där du bor.Lycka till!
Med vänliga hälsningar,

Lena Famulak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (244)
2020-05-30 Kan jag säga upp ett officialservitut?
2020-05-06 Hur stor inskränkning måste vi tåla som härskande fastighet till ett servitut?
2020-05-06 Äganderätt till anläggning/byggnad med servitut
2020-04-29 Får jag parkera bilen på min båtplats om det är nödvändigt för att nyttja servitutet?

Alla besvarade frågor (80490)