Kan man få fängelse för förberedelse till misshandel?

FRÅGA
Hej! Jag undrar ifall man kan få fängelse för "förberedelse till misshandel", en polis som jobbar inom grova brott har skickat brev angående förhör, jag är 19 år och har ett väldigt stabilt liv i nuläget, pluggar, bor i egen stödlägenhet, tror du de kommer ta hänsyn till dessa saker? Brottet de påstår att jag begått var för 3-4 månader sedan. Skulle du säga att detta brott är fängelseklassat?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda Brottsbalken(BrB). Jag antar att det är fråga om misshandel av normalgraden.

Kan man få fängelse för förberedelse till misshandel?

Det är möjligt att få fängelse för förberedelse till misshandel. Brottet är nämligen straffbelagt redan på förberedelsestadiet(BrB 3:5, 3:11 och 23:2). Det högsta straffet du kan få, är detsamma som för det vanliga brottet, vilket vid misshandel av normalgraden är straffet fängelse i högst två år(BrB 3:5). Du kan dock även få lägre straff.

Om du får fängelse eller inte beror på flera faktorer

Det är alltså ett straff som kan leda till fängelse, men det betyder inte att så kommer ske. Jag känner inte till omständigheterna i ditt fall och kan därför endast nämna det som domstolen tar hänsyn till vid sin bedömning. Vid bedömningen av straffvärdet tar domstolen hänsyn till en mängd förmildrande och försvårande omständigheter(BrB 29:1, BrB 29:2). Ett exempel på en försvårande omständighet är om den tilltalade visat stor hänsynslöshet. Som förmildrande omständigheter nämns exempelvis att brottet föranletts av en provokation.

När domstolen ska välja om straffet ska leda till fängelse får de ta hänsyn till straffvärdet, brottets art samt om gärningsmannen tidigare begått brott(BrB 30:4). Misshandel som inte är ringa är ett artbrott och presumtionen är att straffet blir fängelse.

Misshandel är ett artbrott som vanligen leder till fängelse, men blir troligen villkorlig dom

Eftersom misshandel är ett artbrott så är det troligt att domen blir fängelse. De ska vid påföljdens längd beakta att du är under tjugoett och vanligen brukar man som 19-åring få straffet nedsatt med 1/3. Att du döms till fängelse innebär inte att du faktiskt får sitta på en anstalt. Jag tror det är mer troligt att du får en villkorlig dom. Domstolen kommer ta hänsyn till de faktorer du nämnt om att du har ett ordnat liv när de gör sin bedömning om risken att du återfaller i brottslighet.

Men som sagt så känner jag inte till alla omständigheter i ditt fall och utfallet kan bli ett annat.

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (340)
2020-02-13 Avvägning mellan misshandel av normalgraden och grov misshandel
2020-02-09 Slag eller spark?
2020-02-03 Gradindelningen i misshandelsbrottet - ringa eller normalgraden?
2020-02-01 Vad innebär det att det uppenbart saknas skäl till häktning?

Alla besvarade frågor (77448)