Kan man få ett jobb om man är registrerad i belastningsregistret?

2019-05-15 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Får man inga jobb om man har ett prick i belastningsregistret ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vissa arbetsgivare är skyldiga enligt lag att ta del av en persons belastningsregister, t.ex. skolor enligt 2:31 skollagen och rättsvårdande myndigheter enligt bl.a. 3 kap. säkerhetsskyddslagen. Här finns det alltså ett högre krav på att säkerställa personens lämplighet för anställningen via t.ex. information i belastningsregistret.

I annat fall kan arbetsgivaren be den arbetssökande att frivilligt begära ut och lämna in ett turdag ur belastningsregistret. Arbetsgivaren gör sedan en prövning av alla omständigheter vid anställning beroende på typ av jobb samt den sökandes meriter. Man ser alltså på alla omständigheter i det enskilda fallet. Detta måste ske utan diskriminering enligt diskrimineringslagen. Det finns då en stor chans att man får ett jobb även om man har en prick i belastningsregistret, det beror dock på omständigheterna i varje enskilt fall och den typ av jobb man söker.

Jag hoppas att detta gav dig hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1730)
2020-06-02 Vid vilken ålder upphör anställningsskyddet att gälla?
2020-05-31 Avtal om uppsägning med omedelbar verkan
2020-05-31 Kan arbetsgivaren kräva oöppnat utdrag ur belastningsregistret?
2020-05-31 Löneavdrag på grund av att man gett ut för hög växel?

Alla besvarade frågor (80642)