Kan man få ersättning för komplikation vid operation?

FRÅGA
Under en prostataoperation glömde dom att lägga ut tarmen när dom sydde igen. Detta orsakade tarmvred som tog 4 dagar innan dom öppnade och lossade tarmen. Efter den operationen fick jag brock i magen där dom öppnade som blev en till operation. Jag undrar om jag har rätt till någon ersättning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Finns möjlighet till ersättning?

Reglerna om patientskada och ersättning där an finns stadgade i patientskadelagen. Patientskadeersättning kan lämnas för personskada på en patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av exempelvis vård eller behandling förutsatt att skadan hade kunnat undvikas genom ett annat utförande eller förfarande (se vidare 6 §). Det är patienten som har bevisbördan. Vidare förutsättning för möjlighet till ersättning är att skadan uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige (3 §).

Sjukvårdsregionerna har en patientförsäkring hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf) och gäller även om du skadats hos en privat vårdgivare som har avtal med en region. Det är Löf som både utreder skadan, fattar beslut samt lämnar ersättning.

Hur kan jag anmäla?

Mitt råd är att du upprättar en anmälan på Löf:s hemsida som du hittar här. Du kan få hjälp att upprätta en anmälan av en kurator eller ett patientombud på mottagningen som utförde behandlingen. Du kan även läsa mer om patientskadeersättning på 1177:s hemsida som du hittar här. När du anmält skadan kommer Löf att utreda den för att se om du har rätt till ersättning.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (269)
2021-04-16 Kan jag själv välja vilket vaccin mot covid-19 jag får?
2021-04-06 Vad kan jag göra om jag får en felaktig diagnos?
2021-03-31 Kan jag välja vilket covid-19 vaccin jag ska ta?
2021-03-30 Får respiratorn stängas av?

Alla besvarade frågor (91410)