Kan man få ersättning för att sitta vak hos närstående i livets slutskede?

2018-09-26 i Försäkringskassan
FRÅGA
Vad kan man få för ersättning vid att sitta vak i livets slutskede ? Sitter hos min pappa som är 90 år ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det går att få ersättning för till exempel förlorad arbetsinkomst när man sitter vak hos en närstående.

Närståendepenning

Enligt Socialförsäkringsbalken så kan man få ersättning, s.k. närståendepenning, ifall man vårdar en närstående som är svårt sjuk, 3 § Socialförsäkringsbalk.
Med vård menar man att man är hos personen som ett stöd.

Med svårt sjuk menar man att personen lider av en sjukdom som innebär ett påtagligt hot mot dennes liv. Detta gäller inte för långtidssjukdom där döden kan inträffa långt senare, utan det måste vara inom den närmaste tiden. Du finner Försäkringskassans regler här:
Försäkringskassan

Försäkringskassans allmänna råd.

Det är enligt min uppfattning oklart om man kan få ersättning för att sitta med en anhörig i livets slutskede, och det verkar vara baserat på om din pappa lider av en livshotande sjukdom, till exempel cancer i ett senare skede.

Vad du bör göra nu

Min rekommendation är att kontakta Försäkringskassan och fråga om deras regler gäller i ditt fall. Du kan också ansöka om närståendepenning hos Försäkringskassan och invänta deras svar.

Hoppas du fick lite vägledning i din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolas Kitzler
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (145)
2019-06-15 Hur mycket pengar kan man ha på banken och ändå få fullt bostadstillägg?
2019-06-10 Hur bestrider jag en faktura från Försäkringskassan?
2019-05-30 Vilket land ska betala ut barnbidrag m.m?
2019-05-20 Har studenter rätt till bostadsbidrag?

Alla besvarade frågor (71226)