Kan man dra tillbaka en offert?

2019-12-29 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej,Vi som företag har ett avtal med vår kund som gäller fram till årsskiftet. Vi har nu lämnat en ny offert på deras begäran som ska gälla från och med 1/1 2020 till och med 31/12 2020. I den nya offerten har vi skrivit in en prishöjning som är baserad på en rad faktorer som gått upp i pris under året som gått. Nu har vi haft diskussioner om detta pris i över en månads tid och står fortfarande kvar och diskuterar samma sak, nämligen att dom inte accepterar en prishöjning. Dom kan tänka sig att gå med på prishöjning om vi även gör förändringar i till exempel beställningsmönster. Vi vill då dra tillbaka vår offert. Kan man göra det utan att man gör något rättsligt fel? Och om dom plötsligt går med på villkoren om vi drar tillbaka offerten kan vi då gå igenom med vårt tillbakadragande i alla fall då vi tappat förtroende för dom som kund och helt enkelt inte vill leverera till dom under det kommande året?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man lämnar ett anbud vilket ni har gjort i och med att ni har skickat en offert är man bunden av det genom den s.k. löftesprincipen.

Löftesprincipen gäller bara skriftliga anbud och alltså inte muntliga. I ditt fall verkar det vara fråga om ett skriftligt anbud.

Konsekvensen av att löftespricipen inte gäller är att anbudsgivaren fritt får dra tillbaka sitt anbud.

När bryts löftesprincipen?

I det fall motparten avslår anbudet är anbudsgivare inte längre bunden av det lämnade anbudet (5 § avtalslagen). Löftesprincipen bryts således vid den tidpunkten.

Du säger att ert anbud har avslagits av motparten vilket medför att ni inte längre är bundna av det. Har ni lämnat anbud på nytt är ni bundna av det så länge det inte lämnats muntligen av er.

Ett skriftligt anbud (som inte har ett datum när det senast måste accepteras på) är inte längre bindande för anbudsgivaren när mottagaren har fått skälig tid på sig att acceptera det (3 § avtalslagen).

Vad som är skälig tid bedöms utifrån förhållandena i det enskilda fallet, men kan också bedömas utifrån vad som är vanligt i branschen. Eftersom det var fråga om ett avtal som skulle gälla i ett år torde det vara fråga om acceptfrist om åtminstone någon vecka.

Min slutsats

Jag förstår situationen som att ni först har lämnat ett skriftligt anbud som har avslagits av motparten och att ni sedan har haft diskussioner (som jag förstår som muntliga) där ni har diskuterat villkoren fram och tillbaka.

Eftersom det skriftliga anbudet avslagits och även era muntliga så är ni inte bundna av anbuden (man blir aldrig blir bunden av sina muntliga anbud om de inte accepteras av motparten direkt). Det medför att ni fritt får ångra er och dra tillbaka dem. Skulle de plötsligt gå med på era villkor finns det inget sätt för dem att kräva fullgörelse av er. Deras accept skulle då ses som ett anbud. Inget avtal skulle därför ha ingåtts.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (353)
2022-01-19 Meddelanderisken vid reklamation vid sen accept
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?

Alla besvarade frågor (98634)