Kan man dra slutsatsen att MÖD till viss del håller med MMD:s bedömning om MÖD inte meddelar prövningstillstånd?

2020-10-16 i Myndigheter
FRÅGA
Jag har fått från den kommunala nämnden att:"Länsstyrelsen lät även meddela att domen överklagats till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som inte meddelade prövningstillstånd och man till viss del då kan dra slutsatsen att MÖD höll med om MMD bedömning". Stämmer det att man kan dra den slutsatsen? Även om det är "till viss del" (vad de nu menar med det...).
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mål som har överklagats till mark- och miljödomstol ska handläggas enligt lagen om domstolsärenden (5 kap. 1 § lag om mark- och miljödomstolar). För att mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ett mål krävs det prövningstillstånd.

Prövningstillstånd ska meddelas om:

- det finns anledning att betvivla riktigheten i det domslut som mark- och miljödomstolen har kommit fram till,

- det krävs att prövningstillstånd meddelas för att man ska kunna bedöma riktigheten i det domslut som mark- och miljödomstolen har meddelat,

- det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre domstol eller,

- det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (39 § lagen om domstolsärenden).

Mot bakgrund av att en utav grunderna för att meddela prövningstillstånd är att det finns anledning att betvivla riktigheten i det domslut som meddelats av MMD, kan man dra slutsatsen att MÖD till viss del måste ha hållit med MMD. Om MÖD hade ansett att det fanns anledning att tvivla på att MMD fattat ett riktigt beslut så skulle prövningstillstånd ha meddelats.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi Östling
Fick du svar på din fråga?