Kan man dra av privata skulder vid försäljning av fastighet och sänka realisationsskatten?

FRÅGA
Hej!Kan man dra av privata skulder på realisationsvinst, så man på det viset kan sänka realisationsskatten på 22 %vid försäljning av fastighet ( Hus ) ?Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det rör sig om privata lån som du själv har tagit. Mitt svar utgår från reglerna vid försäljning av en fastighet med ett hus. Jag kommer i mitt svar först förklara lite kort om bestämmelserna vid kapitalvinst från försäljning av fastighet och därefter besvara din specifika frågeställning.

Bestämmelserna om kapitalvinst vid avyttring av fastighet (småhus) finns i inkomstskattelagen (IL).

Kapitalvinst vid försäljning av fastighet - vad säger lagen?

Med avyttring av tillgång avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar (44 kap. 3 § IL).Kapitalvinsten för en fastighet beräknas som skillnaden mellan ersättningen för huset minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL).

Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter) (44 kap. 14 § IL). Med förbättringsutgifter menas kostnader för ny-, till- eller ombyggnad samt värdehöjande reparationer under innehavstiden.

"Kan man dra av privata skulder på realisationsvinst?"

Återbetalning av lån benämns vanligen för amortering. En amortering av egen skuld är inte utgift och därmed inte avdragsgill. Betalad ränta som belöper på privata lån är däremot avdragsgill som ränteutgift i din inkomstdeklaration (42 kap. 1 § andra stycket IL), men denna ränta påverkar däremot inte beräkningen av kapitalvinsten för det sålda huset.

Sammanfattnings kan du alltså inte dra av dina privata skulder vid beräkningen av kapitalvinsten.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll