Kan man dömas till misshandel genom underlåtenhet?

FRÅGA
Hej! Jag undrar om man kan bli dömd för underlåtenhet vid misstanke om misshandel/grov misshandel. Förutsatt att alla övriga rekvisit är uppfyllda.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall man kan dömas till ansvar för misshandel alternativt grov misshandel som man har orsakat genom underlåtenhet.

Misshandel är ett brott som kan orsakas genom såväl ett aktivt handlande som genom underlåtenhet, vilket Högsta domstolen har förklarat i rättsfallet NJA 2013 s. 588 under punkt 7. För att någon ska dömas för att ha begått misshandel genom underlåtenhet krävs vidare att den misstänkte har haft en garantställning. En person som befinner sig i garantställning agerar antingen som skyddsgarant eller övervakningsgarant. En skyddsgarant agerar som beskyddare av ett visst objekt eller en viss person och ansvarar för att ingen eller inget skadar personen eller objektet. Ett exempel på detta är föräldrar som är skyddsgaranter i förhållande till sina barn. En övervakningsgarant ansvarar å andra sidan för att förhindra att ett visst objekt inte orsakar skador på andra föremål. Ett exempel på detta är en hundägare som ansvarar för att en hund inte orsakar skador på människor, hundar, eller andra föremål.

Vänliga hälsningar,

Aras Tofek
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (408)
2021-02-28 Ofredande eller framkallande av fara för annan genom att gasa i hög hastighet mot någon?
2021-02-26 När preskriberas misshandel mot barn och vad utgör straffbar psykisk misshandel?
2021-02-25 Samtycke vid omskärelse av son
2021-02-16 Brottsligt att smitta någon med Covid-19?

Alla besvarade frågor (89867)