Kan man dömas för ringa skadegörelse om man har fötterna på sätet i tunnelbanan?

Hejsan. Om man ser en person som har fötterna på sätet i tunnelbanan. Man ser att han har det och gjort det mustigt/ lortigt. Kan man då gripa personen för ringa skadegörelse???

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om skadegörelsebrott hittar du i 12 kap. Brottsbalken (BrB). Enligt 1 § döms den som förstör eller skadar egendom till men för någons annans rätt till den för skadegörelse till fängelse i högst två år. Av 2 § framgår det att skadegörelsen kan anses som ringa med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet. Skadegörelsen ska vara uppsåtlig; det är tillräckligt att gärningsmannen är likgiltig. Här kan det röra sig om fullständig förstörelse av en sak av ringa värde eller mindre skada som medför obetydlig förstörelse av värdefull egendom.

För skadegörelse och ringa skadegörelse ska den skadegörande handlingen innebära men för annans rätt till egendomen. Det men som uppstår ska inte vara för obetydlig eller tillfällig; att smutsa ned ett föremål är inte att anse som ringa skadegörelse om smutsen utan svårigheter kan tas bort. För att ringa skadegörelse ska anses föreligga ska försämringen av föremålet vara varaktigt. Kan smutsen lätt tas bort från sätet ska det inte anses utgöra ringa skadegörelse.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa ShasavarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo