Kan man dömas för mordförsök, om man vet att personen kommer att dö, trots att hen inte dött än?

Hej! Jag undrar om jag under uppsåt förgiftar en person och den personen dör efter 15 år på grund av förgiftningen, om det uppdagas efteråt döms jag uppenbarligen till mord. Men om jag erkänner brottet innan personen har dött, men personen kommer oundvikligen dö inom en 15 års period. Vad kan jag dömas för då?, i och med att jag har uppsåt att mörda personen samtidigt som personen vid mitt erkännande fortfarande är vid liv. Blir det då mordförsök? Även om personen senare kommer dö på grund av min handling.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du har inkommit med din fråga till Lawline.

Jag tolkar din fråga som att du undrar, i teorin, om man kan dömas för brott redan innan personen i fråga dött.

Juridisk bakgrund

Brottet mord förutsätter att en annan person dött, varför denna brottsrubricering är utesluten innan personen dött (3 kap 1 § brottsbalken, BrB). Fråga blir således om andrabrott; de så kallade osjälvständiga brottsformerna (försök, förberedelse, stämpling osv). Försök till mord är kriminaliserat, och kräver att utförandet påbörjats utan att brottet har kommit till fullbordan (3 kap 1 § + 3 kap 11 § + 23 kap 1 § BrB). Det måste också finnas en fara för att brottet ska fullbordas för att kunna dömas till försöksbrott, alternativt att faran uteslutits på grund av tillfälliga omständigheter.

Det faktum att personen dör inom 15 år medför inte heller preskriptionsproblem (35 kap 2 § första stycket första & sjunde punkten BrB).

Slutsats

I och med förgiftningen så har utförandet påbörjats, trots att brottet inte kommit till fullbordan. Det finns dessutom en säkerställd fara för att brottet kommer att fullbordas. Således är försöksbrottet fullbordat då förgiftningen genomfördes, och mordet fullbordat när personen dött.

Kan man dömas för både mord och mordförsök?

Det bör också tilläggas att det är en aning oklart ifall personen i fråga senare kan dömas för det fullbordade mordet, trots att hen har dömts för mordförsöket dessförinnan. Enligt 30 kap 9 § första stycket rättegångsbalken (RB) får samma gärning inte prövas två gånger. Utgångspunkten är alltså att personen i fråga inte kan dömas för det fullbordade mordet. Undantaget från denna bestämmelse är reglerna om resning till men (nackdel) för den tilltalade (58 kap 3 § RB). För att denna bestämmelse ska kunna aktualiseras i detta fall krävs att det uppkommer nya omständigheter (dödsfallet), samt att detta ska resultera i att personen i fråga döms för ett brott med väsentligt strängare straffbestämmelse. Straffskalan för mordförsök är fängelse i 14 dagar till livstid (3 kap 1 § & 23 kap 1 andra stycket BrB). Straffskalan för ett fullbordat mord är fängelse i 10 år till livstid (3 kap 1 § BrB). Det finns alltså ett mycket lägre minimumstraff för mordförsök än vad det gör för ett fullbordat mord. Straffmaximumet är dock detsamma. Det finns alltså inte ett solklart svar på denna fråga, men det är en intressant fundering.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Viktor VårlidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”