Kan man byta personnummer?

2020-03-12 i Myndigheter
FRÅGA
hur byter man person nummer trött på bli utsatt för brott i 2+0 långa jävl år har jag fått leva i ett helvite med identitets stöld och utsatts för flertal grova brott
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar hur man gör för att byta personnummer på grund av att du blivit utsatt för flertal grova brott, däribland identitetsstöld.

Det är Skatteverket som har hand om ändringar av personnummer, men man får bara byta personnummer under vissa specifika anledningar. Du får byta personnummer om det visar sig att ditt personnummer inte överensstämmer med din födelsetid eller ditt kön. Du får även byta vid ändring av din könstillhörighet.

Du angav att du utsatts för ett flertal grova brott. Om dessa brott är av sådan allvarlig brottslighet att det hotar ditt liv, hälsa eller frihet kan du däremot få fingerade personuppgifter. Det innebär att du får nya identitetsuppgifter, t.ex ett nytt personnummer eller ett nytt namn.

Sammanfattningsvis kan du inte byta personnummer på den grunden att du blivit utsatt för identitetskapning. Om brotten du utsatts för däremot är särskilt allvarliga kan du få fingerade personuppgifter. Du ansöker om detta hos Polisen.

På både Polisens och Skatteverkets hemsida finns det ytterligare bra information om hur man kan skydda sig mot identitetskapning och vad man kan göra om man redan blivit utsatt. Om du inte redan varit inne och kikat där rekommenderar jag dig att göra det.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (373)
2020-11-30 Myndighetsbeslut
2020-11-26 Myndighetsbeslut eller felaktig information?
2020-10-28 Är det straffbart att inte följa de allmänna råden angående covid-19?
2020-10-26 Kan socialtjänsten räkna in studiestöd i underlaget för ekonomiskt bistånd

Alla besvarade frågor (86868)