Kan man bli vräkt för att man begått brott mot sina grannar?

Hej! Jag har en granne som har betett sig mycket illa på vårt område. Han hotar barn och vuxna att han ska döda dem, sticka kniven i dem osv, Han har gett handgemän på ett flertal grannar och blivit polisanmäld 6 ggr. Han har även försökt att bryta upp ett av mina grannars fönster och även sagt mycket fula ord till ett flertal både barn och vuxna. Undertecknad har varit i kontakt med både polis, hyresvärden som är ett större bolag och även hyresgästföreningen i vår stad. Jag ska bli kopplad till en jurist via dem. Min fråga är: Kan han bli vräkt pga detta beteende? Detta har hållt på under ca 2 års tid.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutom att din granne upprepade gånger gör sig skyldig till brottsliga handlingar genom sitt beteende så utsätter din granne er även för störningar som ni inte ska behöva tåla. Med tanke på de saker du uppger att din granne utsatt sina grannar för samt att det har pågått under en så lång tid gör han sig troligtvis skyldig till ”särskilt allvarliga störningar i boendet”, 12 kap 25 § Jordabalken (JB), https://lagen.nu/1970:994. Detta innebär att hyresvärden får säga upp avtalet i förtid utan föregående tillsägelse, 12 kap 42 § 1 st 6 p. och 4 st JB. Hyresavtalet upphör då genast att gälla, 12 kap 6 § 1 st JB.

Svaret på din fråga är alltså ja.

Med vänliga hälsningar,

Anna AlfredssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning