Kan man bli tvungen att lämna tillbaka en gåva?

2020-03-29 i Gåva
FRÅGA
Det blir en lång fråga då det är en invecklad situation. Försöker hålla mig kortfattad.Nyligen har mitt ex börjat kräva massa saker, som t ex hennes julklapp som aldrig fick fysiskt eftersom det var en elektronisk biljett till ett musik evenemang.Efter vi gjorde slut skulle jag inte få tillbaka mina grejer ifall jag inte skickade den biljetten till henne.Det finns egentligen massor med faktorer involverade i detta med liknande situationer innan vi bröt med varandra men vill kolla om det inte behövs mer info.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om ditt ex kan vägra att lämna ut dina ägodelar om du inte lämnar tillbaka en e-biljett du mottagit i julklapp. Jag utgår från att du antingen fått den på din mail eller som ett utskrivet brev.

För att besvara din fråga kommer jag redogöra för vad som gäller för gåvor och om man kan bli tvungen att lämna tillbaka en gåva.

Din fråga regleras i Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (gåvoL).

När är en gåva giltig och kan man bli tvungen att lämna tillbaka en gåva?

När en gåvogivare gett gåvan till gåvomottagaren är gåvan fullbordad. Innebörden av att en gåva har getts (eller mottagits) med bindande verkan är att den har traderats enligt traditionsprincipen (1 § GåvoL). Traditionsprincipen innebär att gåvan nu är i mottagarens besittning och att gåvomottagaren har full rådighet över gåvan. Utifrån ditt exempel innebär det att du mottagit gåvan genom att den inkommit till din email eller att du fått biljetten fysiskt i handen. Att ett rådighetsavskärande har skett innebär att ditt ex inte längre kan förfoga över biljetten, alltså att hon inte längre kan använda den.

Den som givit en bindande gåvan kan inte som huvudregel kräva tillbaka denna.

Vad innebär det att ditt ex inte vill lämna tillbaka din egendom?

Detta förfarandet kan aktualisera brottet olovligt förfogande och kan rendera i böter eller fängelse i högst ett år (10 kap. 4 § BrB).

Slutsats och vad du bör göra nu?

Den som gett en gåva kan alltså inte återkräva denna. Det som kan problematiseras i ditt fall kan vara huruvida det skett ett tillräckligt rådighetsavskärande. Det är heller inte tillfredsställande att hålla gåvomottagarens egendom som gisslan för att driva igenom sitt grundlösa krav då man gör sig skyldig till brott och riskerar påföljd. Situationer som denna bör lämpligen lösas genom att man försöker komma överens.

Om inte ditt ex lämnar tillbaka din egendom ska du vända dig till polisen och upprätta en anmälan.

För att kunna göra en grundligare bedömning krävs mer information, om du är intresserad av att gå vidare med ditt ärende är du välkommen att kontakta någon av våra verksamma jurister här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (717)
2021-06-20 Krävs gåvobrev vid gåva av pengar, och behöver jag betala skatt för gåvan?
2021-06-16 Kan man ge gåva med villkor att den är tidsbegränsad?
2021-06-12 Måste ett gåvobrev upprättas vid gåva av pengar?
2021-06-03 Kan min fru skänka sitt arv till mig?

Alla besvarade frågor (93336)