Kan man bli tvungen att betala för familjehemsplacering?

Min dotter är frivilligt familjehemsplacerad efter hennes pappas bortgång för 11/2 år sedan då det vart krisigt i familjen, naturligtvis .jag förlorade min man och barnen förlorade sin pappa.Hon har bott i familjehemmet nu snart 1 år.

Idag har jag pratat med socialsekreteraren .Han har gjort en betalningsutredning för min dotters vistelse hos familjehemmet. Dessa pengar ska tydligen jag betala tillbaka till socialtjänsten?

Jag fattar inte varför detta kommer nu efter ett år?

Är det för att jag frivilligt bad hjälp ? vi fick tigga om hjälp överhuvudtaget , vilket känns väldigt konstigt efter att ha förlorat sin man å barnen sin pappa.

Det är inget vi ha hört något om under våra möten med socialtjänsten.

Kan detta vara ett sätt från socialtjänsten att täcka sitt underskott de har i kommunen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrar ska betala i rimlig omfattning
När ett barn har familjehemsplacerats genom socialtjänsten ska föräldrarna i rimlig omfattning betala en del av kostnaderna till följd av placeringen (8 kap 1 § andra stycket socialtjänstlagen). Det har alltså ingenting att göra med att du sökte hjälp frivilligt eller att kommunen försöker täcka sitt underskott, utan så här går det helt enkelt till i alla lägen.

Vad är rimlig omfattning?
Vad som anses vara en rimlig omfattning är i sin tur något som bestäms av regeringen, vilket betyder att reglerna finns i en förordning. Då får man kolla i 6 kap. 2 § socialtjänstförordningen där det står att beloppet du ska betala bestäms på samma sätt som man bestämmer betalningsskyldigheten enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken. Där finns reglerna om hur underhållsstöd beräknas, vilka jag i sammanfattad form återger nedan:

1. Man utgår först från din årsinkoms före skatt (19 kap. 11 § socialförsäkringsbalken).
2. Av den årsinkomsten kommer den del som överstiger 120 000 vara underlaget för när man ska beräkna din betalningsskyldighet. (19 kap. 10 § socialförsäkringsbalken)
3. Sedan fastställs hur många procent du ska betala av det belopp enligt punkten ovan (19 kap. 16 § socialförsäkringsbalken). Eftersom det rör sig om ett barn är det 14 % (19 kap. 17 § socialförsäkringsbalken).

Alltså: (din årsinkomst före skatt - 120 000) x 0.14 = din betalningsskyldighet per år.

Maxgräns för hur mycket du ska betala
Samtidigt kan ovanstående belopp begränsas av att det finns det en maxgräns för hur mycket du kan bli skyldig att betala (6 kap. 2 § andra stycket socialtjänstförordningen). Denna bestäms enligt 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken, där det finns två belopp som kan bli aktuella beroende på hur gammal ditt barn är. Är hon under 15 år blir gränsbeloppet 1573 kr per månad. Är hon över 15 år blir gränsbeloppet istället 1 723 kr. Har hon varit familjehemsplacerad i 12 månader multipliceras alltså beloppen med 12.

Varför tar socialtjänsten upp detta först nu?
Att socialtjänsten kontaktar dig med betalningsutredningen först nu har antagligen att göra med rent praktiska skäl. Det är helt enkelt lättare att kräva betalning efter ett år snarare än efter varje månad. Jag tycker däremot att det är dåligt att du inte blivit informerad om att du kommer att bli tvungen att betala ett visst belopp tidigare. Myndigheter ska enligt lag lämna upplysningar och hjälp samt vara tydliga när arbetar med ärenden som berör medborgare (4 § förvaltningslagen och 7 § förvaltningslagen). Det här är däremot inget som är tillräckligt allvarligt för att du ska kunna driva det vidare på något sätt, men det är definitivt dåligt skött av kommunen.


Vänligen
Pegah FazliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000