Kan man bli tillsvidareanställd efter 2 år av vikariat trots att man fyller 67 år?

2021-01-19 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, Jag fyller 67 i nästa månad och har arbetat i en kommun som tjänsteman sedan december 2018, först som timanställld och sedan på vikariat from i början av år 2019. Har därefter arbetat på vikariat och har nu ett vikariat till den sista september i år. Dessförinnan har jag arbetat i samma kommun mellan åren 2001-2016 också som tjänsteman. Min fråga; Går mitt vikariat per automatik över till tillsvidareanställning trots att jag inom kort fyller 67 år?
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den lag som kommer bli relevant att titta på i detta fall är lag om anställningsskydd (LAS). En annan lag som kan bli tillämplig på dig som arbetar på kommun är lag om offentlig anställning (2 § lag om offentlig anställning). Denna lag har dock inga bestämmelser som aktualiseras i detta fall och därför får vi enbart titta på lagen om anställningsskydd.

Kommer ditt vikariat att automatiskt övergå?

Huvudregeln är att du kommer automatiskt få en tillsvidareanställning hos din arbetsgivare om du under de senaste fem åren varit anställd som vikarie i en sammanlagd tid som överstiger två år (5 a § stycke 3 LAS). Eftersom du påbörjade din tid som vikare 2019 och jag tolkar din fråga som att du har haft denna anställningen sedan dess, så kommer du alltså i år få en tillsvidareanställning.

Ett undantag från denna huvudregel är dock om ni har ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Om detta kollektivavtal visar andra villkor för hur man blir tillsvidareanställd, är det de villkoren som skall gälla (2 § stycke 3 LAS).

Spelar det någon roll att du fyller 67 år?

Att du fyller 67 år i år är inget hinder mot din tillsvidareanställning.

Om du däremot hade fyllt 68 år hade det uppkommit ett problem. Lagen säger nämligen att ifall man har fyllt 68 år så kommer inte ett vikariat eller allmän visstidsanställning övergå automatiskt till en tillsvidareanställning när man arbetat i över två år (33 d § LAS). Du har alltså ett år kvar innan du inte längre har rätt att få en tillsvidareanställning på grund av din tid som vikarie.

Du bör däremot notera att även denna bestämmelse har ett undantag, och det är ifall man avtalat om något annat i ett kollektivavtal (2 § stycke 3 LAS). Jag rekommenderar dig därför att se om ni har något kollektivavtal på arbetsplatsen och vad som eventuellt är avtalat i detta.

Sammanfattning och slutliga råd

Din anställning kommer automatiskt övergå till en tillsvidareanställning trots att du är 67 år om du varit anställd som vikarie i över två år. Det enda hindret är om det finns ett kollektivavtal som säger något annat i denna fråga hos din arbetsgivare. Mitt råd till dig är att du skall ta kontakt med din arbetsgivare för att höra hur de tänker över situationen och ifall de är medvetna om att din anställning kommer att övergå till en tillsvidareanställning.

Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig! Se också till att fira din födelsedag ordentligt nästa månad! Behöver du mer hjälp eller har du några ytterligare funderingar, så tveka inte på att höra av dig till oss igen!

Allt gott!

Vänligen,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (773)
2021-05-06 Kan man vara timanställd hur länge som helst?
2021-05-02 Är man anställd om man inte skrivit på ett skriftligt anställningsavtal?
2021-04-30 Vad gäller vid inlasning om jag haft olika yrkestitlar?
2021-04-30 När börjar en anställning gälla och förtur till LAS

Alla besvarade frågor (92074)