Kan man bli stämd för att man ändrat sig om en försäljning?

2018-10-11 i Anbud och accept
FRÅGA
Hejsan! Skulle sälja min mammas krockskadade bil. Eftersom jag inte hade ngn aning om vad bilen kunde tänkas säljas för skickade jag samma meddelande till ett gäng personer som annonserade i tidningen att dom köper krockskadade bilar. Frågade vad dom skulle betala för bilen. Blev fullkomligt nerringd hela dagen. Alla med samma jargong, vill köpa bilen men måste se den först. Blev så stressad av situationen att jag meddelade alla utom en att bilen ej längre ska säljas. Sålde till den den första som ringde mig på morgonen. Idag har en annan "köpare" ringt mig 95 gånger! Med 1 minuts mellanrum. Han har även ringt min mamma (som bilen stod skriven på) samt min pappa. Han hotar om att skicka en stämning för att han påstår att jag lovat honom att få köpa bilen och nu har sålt den till en annan. Sen ändrade han sig och säger att vi ska komma överens om en summa som han vill ha, så skulle han inte skicka ngn stämning. Skulle aldrig betala men nu till Min fråga, är det ens möjligt att stämma ngn för detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om ingående av avtal finns i avtalslagen (AvtL). Inom svensk rätt är såväl anbud som accept bindande, vilket innebär att de som huvudregel inte kan återkallas (1 § AvtL). Anbudsgivaren, dvs den som erbjuder sig att sälja något, är bunden av sitt anbud tills motparten väljer att anta anbudet eller förkasta det. Anbudet kan även löpa ut om anbudsgivaren givit motparten en viss tid inom vilken svar ska ha inkommit, alternativt ska svar ske inom skälig tid (2 § AvtL).

Det är skillnad mellan anbud och utbud

För att något verkligen ska räknas som ett anbud krävs att det är ett erbjudande eller löfte, med ett preciserat innehåll som riktar sig till en bestämd adressat. Erbjudandet måste vara utan reservation om att anbudet inte är bindande. Ett anbud kan t.ex. uppkomma om du erbjuder en viss person att köpa bilen för 10.000 kronor. Om du gör det är du bunden av ditt anbud tills vederbörande antingen tackat ja eller nej. Har du inte gett någon tid inom när svar måste ha inkommit ska svaret ha inkommit inom skälig tid. Vad som är skälig tid varierar från fall till fall och är t.ex. beroende av vad det är för vara.

Nu vet jag inte exakt hur du formulerat dig när du kontaktat de presumtiva köparna. Av vad jag kan utläsa av din fråga verkar det dock som att du kontaktat dem och frågat vad de skulle betala för bilen. Om så är fallet är det enligt min bedömning inte tillräckligt precist för att utgöra ett anbud. Din förfrågan är snarare att se som ett utbud (jfr 9 § AvtL). Ett utbud brukar rikta sig till en obestämd krets och närmast utgöra en uppfordran till enskilda att själv lämna ett anbud. Så verkar fallet vara; din förfrågan om vad de kan tänka sig att betala för bilen ger dem en möjlighet att lämna ett anbud (t.ex. "Jag vill köpa bilen för 10.000kr"). I det läget är den du kontaktat anbudsgivare och bunden av sitt anbud, du kan då välja att antingen anta anbudet eller förkasta det. Om du tackar ja till ett sådant anbud är även du bunden.

Avtalsbrott är grund för stämning

Om en part bryter mot ett bindande avtal kan motparten inlämna en stämning. Vederbörande kan yrka att du ska fullgöra avtalet. Det innebär att om du ingått ett bindande avtal och struntar i det kan domstolen besluta att du måste sälja bilen för det utlovade priset.

Är det inte längre möjligt att sälja bilen (t.ex. för att du sålt den till någon annan) kan din motpart istället begära skadestånd för avtalsbrottet.

Det är din motpart som har bevisbördan

Huvudregeln är att det inte finns något formkrav för hur ett avtal ska ingås. Vissa avtal kräver skriftform för att vara giltiga (t.ex. husförsäljning). Ett avtal om att sälja en bil finns det däremot inget formkrav för. Ett sådant avtal kan ingås såväl muntligt som skriftligt. Däremot är det betydligt lättare att bevisa ett skriftligt avtal än ett muntligt sådant.

Om den besvikna "köparen" i ditt fall skulle stämma dig har vederbörande bevisbördan. Enligt svensk rätt är det nämligen den som påstår något som ska visa det. Om han påstår att ni har ingått ett avtal måste han även kunna bevisa det, det räcker inte att han säger att så har skett.

Sammanfattningsvis är min bedömning, utifrån hur du ställt din fråga, att din förfrågan inte utgör ett bindande anbud du kan bli stämd för. Eftersom mannen som kontaktar dig verkar vara ute efter pengar är det möjligt att han försöker skrämma upp dig för att få dig att betala. Skulle han ändock välja att stämma dig är det han som har hela bevisbördan.

För det fall att du skulle bli stämd kan det vara en god idé att anlita en jurist som företräder dig. För det ändamålet kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra erfarna jurister hos Lawline.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (352)
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?
2021-11-29 Är jag tvungen att betala för en tjänst jag inte har beställt?

Alla besvarade frågor (98481)