Kan man bli stämd av ett amerikanskt bolag för att ha streamat en match från Sverige?

2021-05-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag läste nyss att Triller som arrangerade boxningsmatchen Jake Paul va Ben Askren nu går efter de personer som illegalt streamade matchen. De menar på att om man streamat illegalt har man fram tills 1a Juni på sig att betala vad matchen egentligen kostade annars kommer man bli stämd och behöva betala upp till 150,000 dollar. Då började jag tänka att om man streamade matchen från Sverige kan man då bli stämd och vara tvungen att betala eller gäller det endast folk från Amerika eftersom Triller utgår från Amerikansk lag?Tack.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det uppstår en tvist mellan parter som har sin hemvist i olika länder, blir det en tvist av internationell karaktär. Hur det går till är rätt invecklat, men i korthet så är svaret ja, du kan bli stämd även om du streamat matchen från Sverige.

Tvisten i denna fråga rör en upphovsrättslig fråga, dvs ett nyttjande av upphovsmannens verk har skett utan dennes medgivande. Då det inte har ingåtts något avtal, kan det därför sägas vara immaterialrättslig utomkontraktuell tvist. När det uppkommer en gränsöverskridande tvist, uppstår tre frågor: vilken domstol är behörig att ta sig an tvisten, vilken lag ska man använda och slutligen, kommer en eventuell dom kunna verkställas?

Både amerikansk och svensk domstol är behöriga att handlägga tvisten

Om ett amerikansk bolag väljer att stämma dig som kollade på matchen från Sverige i amerikansk domstol, är det också amerikansk lag som avgör om domstolen är behörig att handlägga frågan. Om bolaget i stället skulle stämma dig i svensk domstol, skulle den svenska domstolen också vara behörig i och med att svarande, dvs den som blir stämd, har sin hemvist i Sverige (analogisk tillämpning av 10 kap. 1 § RB.) Tvisten kan alltså behandlas både i svensk och amerikansk domstol.

Amerikansk lag kommer användas oavsett om det blir svensk eller amerikansk domstol

Sverige har tillträtt Rom II förordningen som är universellt tillämplig. Det innebär att om Sverige är inblandad på något sätt så kommer förordningen hur som helst tillämpas. Förordningen avgör bara vilken lag som ska vara tillämplig, inte vad som kommer bli det rättsliga utfallet. I art 7. framgår att vid ett immaterialrättsintrång så är det lagen i det land där skyddet görs gällande. Det innebär att det är den part som gör gällande ett intrång, som ensidigt disponerar över lagvalet. Detta innebär alltså att amerikansk lag kommer att tillämpas.

En amerikansk dom kommer mest troligt inte kunna verkställas i Sverige

Det som återstår är då frågan om en eventuell dom kommer kunna verkställas. Av vad jag lyckats söka mig till, har Sverige och USA inte något avtal mellan sig om erkännande och verkställighet av varandras domar. Utgångspunkten blir därför att om en amerikansk domstol meddelar en dom som medför att du måste betala ett skadestånd, kommer domen inte gå att verkställa i Sverige. Detta innebär i sin tur, att om du inte skulle betala skadeståndet, finns det inget sätt att driva in pengarna. I grund och botten betyder detta att det är onödigt att stämma dig från första början då bolaget ändå inte kommer att få sina pengar. På samma sätt är det inte helt uppenbart att en svensk dom skulle kunna verkställas i USA. För företagets del hade det alltså varit bra om svensk domstol dömde i målet, eftersom att det medfört att domen blir verkställbar i Sverige och de kan använda sig av Kronofogden för indrivandet av pengarna.

Som svar på din fråga: du kan bli stämd och tvingad att betala

Det som jag nu redogjort för är inte helt lätt att förstå sig på. Men som svar på din fråga så är det möjligt att bli stämd av ett amerikansk bolag, även fast du streamade från Sverige. Bolaget skulle kunna stämma dig både i USA och i Sverige men oavsett kommer amerikansk lag att tillämpas. Hur utgången kommer bli beror på vad som gäller enligt amerikanskt lag. Om de väljer att stämma dig i amerikansk domstol, kommer domen inte gå att verkställa i Sverige vilket gör det onödigt att stämma från första början då de inte kommer få sina pengar. Alternativet är då att stämma i Sverige. Även om det är möjligt, har jag svårt att se att det amerikanska bolaget skulle ha tid, ork och lust att lägga ner de pengarna på att tvista med någon från ett annat land. Med andra ord så är det nog mindre sannolikt att de i praktiken skulle stämma en svensk part.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Hedlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1206)
2021-11-29 Hur länge är en dom kvar i belastningsregistret? Överklaga utan den andres vetskap?
2021-11-28 När får polisen avlyssna samtal?
2021-11-24 Kan Lawline hjälpa mig skriva en överklagan?
2021-10-31 När försvinner min prick ur belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (97371)