Kan man bli släppt på fri fot efter en fällande brottsmålsdom?

Min sambo sitter häktad för försök till rån och misstänkt för grov misshandel. Han och en till skulle ha gjort detta och den andra killen kom undan och ställde inte sig på ett ungdomsfängelse dagen efter. Dock sitter han nu häktad pga detta ärendet. Min sambo har skött sig i 2 år cirka och inte haft med polisen att göra. Dom ska väcka åtal på fredag och polisen säger att han kommer vara häktad fram till rättegången. Finns det möjlighet att han kan släppas efter rättegången i väntan på straffet?

Lawline svarar

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Domen avkunnas efter överläggning. Vanligtvis innebär det att rätten, i slutet av huvudförhandlingen förklarar att de nu ska ha en överläggning, att domen sedan kommer avkunnas och finnas tillgänglig på rättens kansli visst datum. I samband med att rätten beslutar om din sambo ska dömas för brotten eller frikännas ska de fatta beslut i häktningsfrågan. I regel ska domen och häktningsbeslutet finnas tillgängligt på rättens kansli inom en vecka från dagen för huvudförhandlingen, se rättegångsbalken (1942:740) (RB) 30:7 1-2 st. När Om din man frikänns kommer han efter avkunnad dom försättas på fri fot. Om han fälls, beror saken i om rätten finner att det finns skäl att hålla kvar honom i häktet i väntan på straffet. Sådana skäl kan vara att det finns risk för att din sambo kommer hålla sig undan och försvåra verkställigheten av straffet. Ett annat skäl kan vara att rätten finner att det finns risk för att han begår nya brott under sin tid i frihet. En avvägning ska alltid göras där rätten ska ta hänsyn till det ingrepp frihetsberövandet innebär för din sambo kontra fördelarna rättssystemet har att vinna på att hålla honom häktad, se RB 24:1. Din sambo kan alltså bli satt på fri fot efter avkunnad och fällande dom om tillräckliga skäl att hålla honom häktad inte finns. Döms han till fängelse ska straffet börja verkställas så snabbt som möjligt, vilket är efter att beslutet vunnit laga kraft. Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att domen meddelats. Laga kraft innebär att beslutet inte längre går att överklaga, se RB 30:5 3 st., RB 49:1 1 st. och RB 51:1.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo