Kan man bli skyldig att betala rättegångskostnader om man blir dömd för misshandel?

Hej! Om man blir dömd för misshandel, men överklagar och förlorar den rättegången, kan man bli skyldig att betala rättegångskostnader?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om rättegångskostnader i mål mellan åklagare och den tilltalade finns i 31 kap. 1–2 §§ rättegångsbalken.

Om man blir fälld för det brott man står åtalad för så kan man bli skyldig att ersätta vissa rättegångskostnader. Den dömde ska då betala vissa kostnader till staten men ska inte betala något till åklagaren. Den som döms ska bland annat ersätta kostnader för offentlig försvarare, eventuella kostnader för hämtning av den tilltalade till rätten samt kostnader för blodprovstagning och blodundersökning av den tilltalade.

Det finns även vissa undantagsregler i 31 kap. 1 § rättegångsbalken då den dömde inte behöver ersätta några rättegångskostnader eller att beloppet den dömde ska ersätta sätts ned. Beloppet som den dömde ska ersätta får exempelvis efterges eller sättas ned om det finns skäl till det på grund av den tilltalades brottslighet eller hans eller hennes personliga och ekonomiska förhållanden (31 kap. 1 § 4 st. rättegångsbalken).

Med andra ord finns det alltså en risk att man blir skyldig att betala rättegångskostnader om man blir dömd för ett brott. Dessa regler gäller även i hovrätt och högsta domstolen. Blir man exempelvis dömd i hovrätt får man därför ersätta kostnader både för processen i tingsrätt och i hovrätt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo