kan man bli sambo trots att skilsmässan inte gått igenom?

FRÅGA
HejHar en liten fråga. Kan man bli sambo, alltså vara skriven på en annan adress trots att man ligger i skilsmässa? Själva betänketiden är på 6 månader och man har påbörjat ett nytt förhållande och vill flytta ihop med den personen. Skulle det funka i verkligheten utan att själva skilsmässoproceduren störs?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att man i lagens mening ska anses vara sambos krävs att man stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § 1 st. sambolagen). Att endast vara skriven på en adress tillsammans med en annan person räcker således inte för att betraktas som sambos eftersom även t.ex. kompisar kan bo tillsammans utan att de för den skull ska ses som sambos.

Sambolagen gäller dock endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift, varken med varandra eller med någon annan (1 § 3 st. sambolagen). Eftersom du är gift till dess att tingsrätten upplöser äktenskapet genom dom, vilket sker efter betänketiden och efter ni fullföljt ansökan, kan ni inte vara sambos i laglig mening förrän domen har vunnit laga kraft. Detta utgör självklart inget hinder för att ni rent faktiskt bor tillsammans, men sambolagens bestämmelser kommer inte vara tillämpliga på ert förhållande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3020)
2021-10-23 Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

Alla besvarade frågor (96515)