Kan man bli provanställd flera gånger och behöver arbetsgivaren ge dig ett anställningsavtal?

2021-04-21 i Anställningsavtal
FRÅGA
Hej,jag har blivit uppsagd av min arbetsgivare (jag har en provanställning). Till saken hör att jag före detta hade en provanställning också, jag har alltså blivit anställd två ggr efter varandra med provanställning. Som jag har förstått det är detta inte tillåtet och min nya anställning skulle alltså räknas som en vanligt anställning.På grund av detta har jag krävt att få kopior på båda mina anställningsavtal då jag vill göra gällande att de inte kan säga upp mig då jag inte räknas som provanställd. Arbetsgivarens ombud vägrar att lämna ut anställningsavtalen till mig med hänvisning till att jag redan fått kopior (stämmer ej).Min fråga är alltså: vilken bestämmelse kan jag hänvisa till för att få kopiorna på anställningsavtalen och stämmer det att man inte kan bli provanställd två ggr efter varandra? Kan arbetsgivaren bli skyldig enligt LAS att betala skadestånd eller vite om de inte lämnar ut anställningsavtalen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du blivit provanställd i två efterföljande perioder och att din arbetsgivare vägrar lämna ut kopior på ditt anställningsavtal.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för reglerna för provanställning samt om arbetsgivaren har en skyldighet att lämna ut ditt anställningsavtal. Slutligen kommer jag redogöra för om arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om denne gör på detta viset.

Din fråga regleras i Lag om anställningsskydd (LAS).

Kan man bli provanställd i två efterföljande perioder?

En arbetsgivare får högst provanställa en arbetstagare i 6 månader (6 § LAS). Det finns ingen möjlighet att förnya provanställningen när denne går ut och ingå ett nytt avtal om provanställning. Den totala tiden får alltså högst vara 6 månader.

Om din provanställningstid totalt sett överstiger 6 månader ska din anställning räknas som en tillsvidareanställning (6 § 2 st LAS). Således krävs saklig grund för att avsluta din anställning från arbetsgivarens sida.

Kan arbetsgivaren vägra lämna ut ditt anställningsavtal?

Enligt 6 c § LAS ska en arbetsgivare senast 1 månad efter det att arbetstagaren har börjat arbete lämna skriftlig information till arbetstagaren - dvs lämna en kopia av anställningsavtalet.

Det finns ingen skyldighet att tillhandahålla kopior om arbetstagaren tappar bort sitt "original". Däremot kan det vara en varningsflagg om arbetsgivaren av någon ogrundad anledning vägrar dela med sig av anställningsavtalet. Vid en eventuell process skulle det inte vara till dennes förmån om de fortsatte vägra dela med sig av anställningsavtalet.

Kan det vara skadeståndsgrundande att göra så som din arbetsgivare gjort?

Ifall din arbetsgivare har sagt upp dig utan saklig grund, anställt dig genom ogiltig provanställning samt vägrat lämna ut anställningsavtalet kan det vara skadeståndsgrundande enligt 38 § LAS. Således kan din arbetsgivare vara tvungen att betala ut lön och andra anställningsförmåner samt ersätta den ideella skada som överträdelserna inneburit. Skadestånden i dessa sammanhang kan uppgå till betydande summor.

Du bör observera de preskriptionstider som gäller för skadeståndsanspråk, annars riskerar din talan att gå förlorad (42 § LAS). Du måste väcka talan om ogiltig uppsägning senast 2 veckor efter uppsägningen skett och i vissa fall senast 1 månad (40 § LAS).

Vad gäller de andra överträdelserna gäller det att du väcker talan inom 4 månader (41 § LAS).

Det räcker med att du meddelar arbetsgivaren om att du tänker väcka talan.

Slutsats

En arbetsgivare får inte förlänga prövotiden mer än 6 månader. Vidare sa arbetsgivaren framställa en kopia på anställningsavtalet senast 1 månad efter påbörjad anställning. Det finns ingen skyldighet att tillhandahålla arbetstagaren kopior av anställningsavtalet, även om detta inte bör vara något problem. Slutligen kan dessa överträdelser aktualisera skadeståndsansvar för arbetsgivaren.

Om du önskar gå vidare med ditt ärende och få hjälp med att utforma en stämningsansökan är du välkommen att kontakta mig på: andre.blomquist@lawline.se

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (111)
2021-09-26 Vad krävs för att en konkurrensklausul ska kunna göras gällande?
2021-09-04 Avtal ska hållas!
2021-08-26 Kan studenter ta patent på uppfinningar som utvecklas under skoltid?
2021-05-30 Säga upp anställningsavtal (sommarjobb)

Alla besvarade frågor (95918)