Kan man bli polis om man är dömd för mord?

FRÅGA
Kan en person som är dömd för mord bli polis?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tyvärr finns det inte riktigt något konkret svar på din fråga. Det uppställs inte som formellt krav att man måste vara ostraffad för att få jobba som polis. För att få söka till polisutbildningen krävs det dock att man uppfyller vissa antagningskrav och att man i övrigt passar för yrket. Det krävs exempelvis att man klarar vissa fysiska och psykologiska tester. När någon söker till utbildningen görs det även alltid en så kallad säkerhetsprövning där man behöver bli godkänd för att gå vidare. I denna tar man reda på om personen som söker är godkänd ur en säkerhetssynpunkt, man måste bedömas vara pålitlig enligt säkerhetsskyddslagen. I denna prövning testas man alltid mot belastnings-, misstanke- och polisens allmänna spaningsregister och uppgifter som behandlas med stöd av polisdatalagen. I denna prövning kan man alltså bli "stoppad" om man inte anses pålitlig.

Jag kan tyvärr inte hitta något där polisen klart och tydligt sagt om det är möjligt att bli polis eller inte om man är dömd för diverse olika brott. Det ställs helt enkelt inte upp som något absolut krav att man inte får ha varit dömd för något för att kunna bli polis. Det är däremot en förutsättning att man klarar sig igenom säkerhetsprövningen för att få gå polishögskolan/arbeta som polis. Det verkar, enligt den information jag hittat, mycket svårt att klara denna säkerhetsprövning om man är dömd för allvarligare brottslighet sedan tidigare. Gränsen verkar gå någonstans vid fortkörningsböter och liknande mindre allvarliga brott, detta kan delvis bero på hur många som söker det året. Om det söker många som är lämpliga och helt ostraffade lär polismyndigheten välja dessa före dem som också är lämpliga men straffade. Jag vill dock poängtera att detta inte är något som är helt säkert utan att polisen själv gör en bedömning under säkerhetsprövningen, grundat på säkerhetsskyddslagen. Det kan hända att de anser att en fortkörningsböter för 20 år sedan är att likställa med att vara ostraffad, det är helt enkelt svårt att säga. Att vara dömd för mord verkar dock som sagt vara ett mycket stort hinder för att kunna arbeta som polis i framtiden. Det du kan göra är att vända dig till polismyndigheten för att få mer information och svar från dem.

Hoppas att du känner att du fått någorlunda svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?