Kan man bli ordningsvakt om man inte blivit dömd för brott men däremot varit misstänkt för brott och även blivit åtalad?

FRÅGA
Hej, min sambo har tidigare "kriminell" bakgrund där han varit åtalad vid ett flertal tillfällen för grova brott men aldrig blivit dömd, inte ens för en liten sak. Nu har han bytt bana helt och vill utbilda sig till ordningsvakt, dock funderar han på om det ens är möjligt med tanke på att han varit åtalad för ett tiotal brott men aldrig blivit dömd, oskyldig tills annat bevisas tänker jag och anser att han borde ses som oskyldig för dessa brott? Jag vet att länsstyrelsen ställer krav på laglydnad för att bli ordningsvakt, vad innebar det i praktiken? Beställer han hem ett belastningsregister är det ju tomt och han har aldrig blivit dömd för något, är det då okej för länsstyrelsen att neka honom? Tacksam för svar på min kanske otydliga fråga!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vem som får bli ordningsvakt, samt vad Länsstyrelsens krav på laglydnad innebär. Därefter kommer jag att försöka utreda vad som gäller i din sambos fall, och ge råd om vad du och din sambo kan göra nu.

Vem får bli ordningsvakt?

För att få bli ordningsvakt ska man vara minst 20 år, och man ska med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter vara lämplig för uppdraget, se 4 § Lag om ordningsvakter (här). Det är Polismyndigheten som förordnar ordningsvakter, se 5 § 1 st Lag om ordningsvakter (här).

Vad innebär Länsstyrelsens krav på laglydnad?

Laglydnad kontrolleras genom utdrag ur både belastningsregistret och misstankeregistret. Väktarskolan, som ordnar utbildningar för att bli bland annat väktare eller ordningsvakt uppger på sin hemsida (här) att om man har dömts för brott under de senaste fem åren anses man inte lämplig.

Vad gäller i din sambos fall?

Eftersom din sambo inte har blivit dömd för brott så kommer belastningsregistret inte visa något. Men för att kunna bli ordningsvakt krävs även utdrag ur Polisens misstankeregister. I misstankeregistret finns uppgifter om personer som är skäligen misstänkta för brott, se 1 § Lag om misstankeregister (här). Vilka brott som omfattas framgår av 3 § Lag om misstankeregister (här). En uppgift i registret skall gallras om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av misstanken, om åtal som har väckts med anledning av misstanken har lagts ned, om domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med anledning av misstanken eller den misstänkte har godkänt strafföreläggande som har utfärdats i anledning av misstanken eller när en begäran om överlämnande eller utlämning har avslagits eller, om den har bifallits, överlämnandet eller utlämningen har verkställts. Detta framgår av 13 § Lag om misstankeregister (här).

Eftersom din sambo har varit åtalad för brott flera gånger kan det hända att han därför inte är lämplig, eftersom utdrag ur misstankeregistret krävs. Dock beror det på vilka brott det gäller och hur lång tid tillbaka i tiden det ligger.

Vad du och din sambo kan göra nu

Jag skulle rekommendera att din sambo försöker kolla om hans bakgrund kan bli ett problem. Han kan kontakta polisen och ställa frågor rörande misstankeregistret. Han kan även ta kontakt med Länsstyrelsen och fråga hur bedömningen av laglydnad går till, alternativt fråga någon anordnare av ordningsvaktsutbildning hur de skulle ställa sig till detta.

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (67)
2020-11-07 Vilka befogenheter har en kontrollant i kollektivtrafik?
2020-11-07 Väktares skyldighet att ingripa
2020-10-27 Vilket lagstöd använder polisen gällande väktare angående batong(expander)
2020-10-17 får en ordningsvakt neka mig inträde?

Alla besvarade frågor (86732)