FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 23/02/2020

Kan man bli omplacerad mot sin vilja vid fast anställning?

Kan man bli omplacerad mot sin vilja när man har fast anställning eller också så kallad "tills vidare".

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Grundläggande inom anställningsförhållandet är att arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt, alltså en rätt att leda och fördela arbetet. Anställningsförhållandet bygger på den så kallade subordinationsprincipen, vilken innebär att arbetstagaren är underordnad arbetsgivaren och att arbetstagaren har en lydnadsplikt inom ramen för sin arbetsskyldighet.

En arbetsgivares rätt att omplacera arbetstagare är en del av denna arbetsledningsrätt. Arbetsgivarens omplaceringsrätt sammanfaller med arbetstagarens arbetsskyldighet. Inom ramen för denna får arbetsgivaren i princip fritt omplacera arbetstagaren.

När man ska bedöma arbetstagarens arbetsskyldighet brukar man utgå från den så kallade 29/29-principen som kommer från rättsfallet AD 1929:29. Prejudikatet innebär att arbetstagaren är skyldig att utföra allt arbete som sker för arbetsgivarens räkning, som har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhetsområde och som ligger inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. Sammanfattningsvis kan sägas att denna princip innebär en vidsträckt arbetsskyldighet för arbetstagaren som kan sägas sammanfalla med eventuellt kollektivavtals yttersta tillämpningsområde.

Huruvida man som arbetstagare har en fast anställning eller en tidsbegränsad anställning saknar betydelse för bedömningen. Likaså saknar det betydelse om arbetstagaren samtycker till omplaceringen eller inte.

I vissa fall kan det dock finnas bestämmelser som begränsar arbetstagarens arbetsskyldighet i hens personliga anställningsavtal. En omplacering får inte heller ske i diskrimineringssyfte, föreningsrättskränkande syfte eller som ett försök att få arbetstagaren att säga upp sig.

Sammanfattningsvis finns det alltså en långtgående omplaceringsrätt för arbetsgivaren, som sammanfaller med arbetstagarens arbetsskyldighet.

Ett råd till dig är att kontakta ditt fackförbund, om du är med i ett sådant.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted WinströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”