Kan man bli häktad efter ett förhör?

FRÅGA
Om en person blir kallad till polisförhör för att de misstänker personen, kan de häkta personen då efter polisförhör trots att han var fri innan när han fick kallelsen i brevlådan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna häktas krävs det enligt 24 kap 1 § 1 st rättegångsbalken (RB) att man är på sannolika skäl misstänkt för ett brott med minst ett års fängelse i straffskalan. Av din fråga går det inte att utläsa vilket brott personen i fråga är misstänkt för, det är därför svårt att svara på huruvida brottet uppfyller kravet på minst ett års fängelse.

Efter ett förhör kan en åklagare besluta om att en person ska bli anhållen i väntan på att häktningsförhandling har genomförts, 24 kap 6 § RB. Man blir alltså inte häktad på plats vid förhöret utan enbart anhållen. När en person har anhållits måste åklagaren skicka in en häktningsframställan till domstolen inom tre dagar. Det är sedan domstolen som beslutar om personen ska häktas eller försättas på fri fot, 24 kap 5 § RB.

Det finns tre anledningar till att en person kan anhållas och sedan begäras häktad. Dessa räknas upp i 24 kap 1 § RB och handlar om risk för att den misstänkte håller sig undan, risk för att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet eller risk för att den misstänkte försvårar utredningen. Det kan exempelvis handla om att en person reser ut ur landet eller förstör bevisning om denne försätts på fri fot. Enligt lag kan man enbart häkta någon om en eller flera av de tre häktningsgrunderna är uppfyllda. Andra skäl till häktning än dessa finns inte.

Det kan avslutningsvis vara värt att poängtera att den som blir häktad normalt sett har rätt till en försvarare bekostad av staten. I vissa undantagsfall får den misstänkte själv betala för kostnaderna för sitt försvar.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (188)
2020-06-30 Urinprov vid misstänkt narkotikabrott
2020-06-28 Fri från häktet i väntan på dom
2020-06-26 Vad får jag i ersättning om jag har suttit oskyldigt häktad i 77 dagar?
2020-06-23 Fråga om ordningsvakts rätt till fysiskt våld

Alla besvarade frågor (81794)