Kan man bli ett familjehem (tidigare kallat fosterhem) om man blivit dömd till böter?

2020-09-30 i Myndigheter
FRÅGA
Får man vara familjehem om någon av familjehemsföräldrarna är dömd till böter pga att ha somnat vid ratten och orsakat en trafikolycka?Finns man i belastningsregistret i detta fall? Ska Socialnämden begära ut belastningsregister innan man placerar barn i familjehem?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande familjehem finner du i Socialtjänstlagen (SoL) och Socialtjänstförordningen (SoF).

Familjehem:

Ett familjehem kallades tidigare fosterhem och utgörs av vanliga familjer som tar hand om ungdomar och barn som av olika anledningar inte kan bo hos sina vårdnadshavare.

Ansvaret för familjehem:

De som bär ansvaret för att placera personer i familjehem är socialnämnderna i kommunerna. Ingen person får utan socialnämndens samtycke tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som tillhör någon annan än personens föräldrar eller vårdnadshavare SoL 6 kap. 6 §. Vidare är det socialnämnden som har ansvaret över rekryteringen och utredningen av familjehem, och att utbilda dessa för att se till att de erbjuder ungdomarna och barnen den goda vård de har rätt till. SoL 6 kap. 1 § och 6 c §.

Tidigare dömd till böter:

Innan socialnämnden fattar beslut om att en person ska placeras i ett familjehem så måste nämnden inhämta uppgifter från både belastningsregistret och misstankesregistret avseende den eller de personer som eventuellt är aktuella att anlita som familjehem. SoF 5 kap. 1b §. En penningbot finns med i belastningsregistret i fem år från det att boten utfärdades, 17 § lagen om belastningsregister.

Socialnämnden ska därmed föra en utredning om ifall någon är lämplig som familjehem. Det innebär att de kommer inhämta uppgifter ur dessa register för att se om någon av föräldrarna tidigare är dömd eller är misstänkt för brott. Detta kommer att vägas samman i nämndens lämplighetsbedömning och tala mot en persons lämplighet som familjehem.

Sammanfattning:

Socialnämnden har alltså en lagstadgad skyldighet att inhämta registerutdrag och kommer därigenom bli medveten om den tidigare brottsligheten. Detta kommer sedan vägas in i nämndens lämplighetsbedömning av den person som vill bli familjehem och då vara till dennes nackdel. Svaret på frågan blir alltså: Nej, man får förmodligen inte starta ett familjehem om man är dömd för tidigare brottslighet. Detta är dock inte definitivt eftersom att det rör sig om ett bötesbrott och inte brottslighet som har lett till rättegång.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (425)
2021-06-11 Överklaga socialnämndens beslut
2021-05-31 Beställa dom
2021-05-30 Hur lång handläggningstid är godtagbar hos polismyndigheten?
2021-04-30 Fråga om vistelse som utländsk i Sverige och karantän

Alla besvarade frågor (93065)