FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt11/06/2022

Kan man bli dömd för mildare brott om man tidigare varit dömd för grovt brott?

Hej, Hur fungerar det i rättsystemet om man har blivit straffad för grövre brott tidigare och sedan blir dömd för ett mildare brott? Blir det inget åtal?

Lawline svarar

  

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Vad man tidigare varit dömd för påverkar inte om ett framtida åtal ska väckas eller inte. En åklagare är skyldig att åtala för brott om det finns tillräckliga skäl att tro att den misstänkte har begått brottet, 20 kap 6§ Rättegångsbalken. Detta har inte med vad den misstänkte tidigare begått för brott. Ett exempel kan vara att en person som tidigare dömts för grov misshandel även kan dömas för ringa misshandel i framtiden utan att det tidigare brottet ska påverka utfallet på det nya. Däremot kan domstolen ta tidigare domar i beaktning när de ska bestämma hur hårt straffet ska bli. En person som tidigare är ostraffad brukar få ett lägre straff än en person som tidigare begått grova brott. 

Hoppas att du fått svar på din fråga och ifall du undrar något annat är du välkommen att kontakta Lawline igen. 

Med vänlig hälsning 

Hassan othmanRådgivare