Kan man bli dömd för förberedelse till skadegörelse?

FRÅGA
Är det olagligt att gå runt ute med en sprayburk eller graffitti-penna? Är det sant att du kan bli dömd för "förberedelse inför skadegörelse?" Vad är det högsta straffet isåfall?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att svara på din fråga kommer jag att utgå från brottsbalken (BrB).

Förberedelse till skadegörelse kan vara kriminaliserat

Vissa brott är kriminaliserade redan vid förberedelse av brottet. Om det är så finns en hänvisning till brottsbalkens 23:e kapitel i kapitlet om brottet. Förberedelse till skadegörelse är inte kriminaliserat, det är inte brott. Däremot är förberedelse till grov skadegörelse ett brott.

Skillnad på skadegörelse och grov skadegörelse

Skadegörelse innebär att förstöra eller skada egendom som tillhör någon annan, 12 kap. 1 § BrB. Grov skadegörelse är en grövre form av skadegörelse. Vid bedömning av om skadegörelsen är grov, utgår man från om handlingen:

Medför betydande fara för någons liv eller hälsa Drabbar sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse Varit av särskilt hänsynslös art

Straffet för förberedelse till grov skadegörelse

Om man döms för förberedelse till grov skadegörelse är straffet högst sex år, 23 kap. 1 § BrB. Det är samma straff som gäller vid en fullbordad grov skadegörelse.

Sammanfattning

Det går att dömas för förberedelse till skadegörelse om skadegörelsen som personen avsåg att genomföra är grov. Den som går runt ute med en sprayburk eller graffiti-penna kan dömas för förberedelse till skadegörelse om det genom omständigheterna går att bevisa att skadegörelsen som personen skulle genomföra är grov.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.

Jenny Viberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (102)
2020-03-18 Vad man kan bli skyldig till om man råkar krossa ett fönster
2020-03-15 Är de brottsligt att kasta sin kompis mobil?
2019-12-08 Vad händer om man sparkar på en bil i trafik?
2019-11-27 Påföljd vid sladdande med moped på bandyplan

Alla besvarade frågor (78684)