Kan man bli borttagen från Lexbase?

FRÅGA
Kan man få bort text i lexbase. Blev friad. Blev anklagad falskeligen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lexbase tillhandahåller allmänheten offentliga handlingar genom en sökfunktion som innebär att man kan söka på en viss person och sedan se om personen ifråga förekommer i en dom. Som du säkert redan vet måste användaren sedan betala för att ta del av innehållet i domen. Söker man på en person och man får upp en dom innebär det alltså inte nödvändigtvis att man är dömd för ett brott, utan endast att man varit föremål för prövning - vilket betyder att även friade personer kommer ha en dom kopplat till deras namn via Lexbase tjänst.

I dagsläget kan man inte ta bort sig från Lexbase själv utan enda möjligheten att bli borttagen är om Lexbase själva raderar domen, annars kommer uppgiften försvinna automatiskt efter tidigast fem år. Det är dock viktigt att känna till att domen fortfarande kommer finnas kvar som offentlig uppgift som vem som helst kan ta del av direkt från domstolen. Min rekommendation är alltså att du kontaktar Lexbase och frågar om de kan ta bort dig.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (134)
2021-04-30 Polisen och meddelarfrihet
2021-04-29 Hur kan jag ta reda på vem det är som anmält mig för olovligt byggande?
2021-04-29 Lämna ut klasslista?
2021-02-24 När blir man borttagen från Lexbase?

Alla besvarade frågor (92130)