Kan man bli anklagad på jobbet utan att få veta vad saken gäller?

Får en chef anklaga mig för samarbetssvårigheter utan att informera mig om vad saken gäller?

Han säger att denna information hemlig.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Tystnadsplikt

Arbetsgivare har i vissa situationer en lagreglerad tystnadsplikt när det gäller uppgifter om anställda. En sådan stadgad tystnadsplikt gäller exempelvis uppgifter om rehabilitering eller hjälp vid missbruk. Det kan vidare även gälla uppgifter om en arbetstagares hälsotillstånd och personliga förhållanden.

God sed på arbetsmarknaden

Vad en arbetsgivare får respektive inte får berätta är inte en lätt fråga, oftast underlättas denna fråga med hjälp av interna policys som reglerar just sådana situationer. Däremot är utgångspunkten att din arbetsgivare skall behandla dig och samtliga kollegor med respekt och sunt förnuft, det vill säga inte bara anklaga dig för saker.

Lagstiftning

Kollar vi i lagen står det att arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö, se 3 kap. 1 a § Arbetsmiljölagen

Detta bör i min mening innebära, i den mån en särskild intern policy inte finns föreskriven, att du ska få veta vad du gjort för fel men att arbetsgivaren inte behöver berätta vem som sagt detta. Anledningen till att källan ska vara anonym beror på att arbetstagare ska kunna ha ett förtroende för arbetsgivaren, att de känner att de kan berätta saker anonymt utan att avslöjas.

I den mån samarbetssvårighet blir ett problem

Det framgår inte av din fråga om samarbetssvårigheterna har inneburit ett problem som exempelvis en potentiell uppsägning. Däremot vill jag belysa att din arbetsgivare har en så kallad omplaceringsskyldighet ifall samarbetssvårigheten blir ett problem för dig. Omplaceringsskyldigheten innebär att din arbetsgivare skall flytta dig från avdelning X till avdelning Y istället för att säga upp dig. Omplaceringsskyldigheten gäller dock bara om det är möjligt, vissa företag kan ibland vara så små att en sådan omplacering inte är möjlig, ju större företaget är desto större är din arbetsgivares omplaceringsskyldighet.

Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet är lagstadgad i 7 § andra stycket Lag om anställningsskydd (LAS), du kan läsa mer om det här

Slutlig kommentar

I min mening föreligger inte en sådan situation där arbetsgivaren har en tystnadsplikt, därför ska du ha rätt att få veta vad saken gäller, dock utan att arbetsgivaren anger källan för anklagelserna.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim HalwachiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”