FrågaKÖPRÄTTKöplagen27/03/2018

Kan man behålla handpenning? Privatpersoner.

Hej, vi skulle sälja vår hund till en som bor 86 mil ifrån, bklekinge, vi sätter en handpenning på 1400 kr (hunden koster 5000) personen krånglar till det sent på kvällen innan vi skulle mötas 41 mil, när vi hade åkt 27 mil kom personen på att den som skulle följa med inte hade körkort och vi skulle få åka 86 mil ner och 86 mil upp. jag blev fundersam då allt lät konstigt, då hon inte kunde betala bensin direkt och så. Så skrev till människan att vi ska stanna och fika för att allt känns konstigt och då skriver personen att då känns allt konstigt för den och vill ha tillbaka pengarna.

Hur blir det då med handpenning? Vi leverarade varan 27 mil, var tvungen att låna bil, ta ledigt från jobb, hitta djurvakter ta oss all tid ner och upp.

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Jag utgår utifrån frågan att ni är privatpersoner, vilket gör att det är Köplagen (KöpL) som gäller. Svaret utgår från att så är fallet, jag utgår också från att köparen inte avbrutit köpet på grund av någon omständighet som står helt utanför hens kontroll.

Ett avtal om handpenning är något man ingår normalt för att köparen ska kunna stå för vissa kostnader om något oförutsett händer. Man kan själv reglera vad konsekvenserna ska bli av att ett avtal inte följs, men har ni inte gjort det brukar det ses som underförstått att köparen ska stå för vissa kostnader som säljaren har haft (i samband med köpet, trots att det inte blivit av).

Säljaren har rätt att innehålla handpenning som ersättning för att täcka sådana förluster som säljaren inte hade haft om något avtal aldrig hade kommit till stånd (negativt kontraktsintresse). Det kan vara utgifter för förberedelse att uppfylla er del av avtalet eller andra utgifter till följd av avtalet.

I ert fall har ni ju redan åkt, och därmed haft kostnader för t.ex. bensin som ni annars inte skulle ha haft. Samma sak med inkomstförlusten som följer med ledighet från jobbet. Detta är summor som ni t.ex. har rätt att innehålla handpenning för. Förmodligen även kostnader för djurvakt om ni har haft det, om det också har varit nödvändigt.

En säljare kan även ha rätt till ersättning för rena dispositionsförluster, det vill säga sådana förluster som kan sägas ha uppkommit för att ni har avböjt andra fördelaktigare avtal eftersom ni litat på att det första avtalet skulle hållas. (I Sverige har vi principen att avtal ska hållas, även muntliga).

Resterande belopp, om det finns kvar efter att man ersatt sina kostnader, ska dock betalas tillbaka till köparen.

Detta gäller såklart endast om ni inte avtalat något annat, har ni sedan innan avtalat med varandra att köparen ska få tillbaka hela sin handpenning oavsett vad, så gäller detta.

Avslutningsvis, själva syftet med en handpenning är att den ska kunna fungera som en säkerhet för dig som säljare om köparen inte fullgör sina förpliktelser och du lider ekonomisk skada av detta. Att du har rätt till ersättning kan du se i t.ex. 57 § KöpL som säger att du har rätt till ersättning för den skada du lider av att köparen inte fullgör köpet. Säljaren har vidare alltid rätt ersättning om avtalsbrottet beror på köparen. Att du har lidit skada är dock något som du ska kunna bevisa för att kunna behålla handpenning.

Hälsningar

Robin UddénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?