Kan man begära ut uppgifter om vad ens kollegor tjänar?

2021-04-09 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Har jag rätt att begära ut en lönelista på vad personalen tjänar på min arbetsplats?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huruvida du har rätt att begära ut en lönelista från din arbetsplats beror på om löneuppgifterna är en allmän handling. Allmänna handlingar omfattas av den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen som hittas i tryckfrihetsförordningen och innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Arbetsgivare är skyldiga att lämna ut sådana handlingar direkt på begäran, enligt 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen. Löneuppgifterna för de som jobbar inom kommun, stat eller landsting är som utgångspunkt allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen gäller däremot inte hos privata arbetsgivare, där kommun eller landsting inte har ett rättslig bestämmande eller inflytande. Sådana arbetsgivare har därmed ingen skyldighet att lämna ut löneuppgifter.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar,

Frida Fahlgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1956)
2021-10-23 Kan arbetsgivare kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?

Alla besvarade frågor (96504)