FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess17/10/2019

Kan man begära ut ett förundersökningsprotokoll under pågående förundersökning?

Hej!

Jag är intresserad av förundersökningen i ett fall. Jag vet inte vilket nummer som förundersökningen har...Jag har kontaktat polismyndigheterna via mejl för några veckor sedan men har inte fått något svar.

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur man går tillväga för att begära ut en offentlig handling.

Man har rätt att få ta del av allmänna offentliga handlingar. Det finns dock ett undantag som säger att handlingar som är sekretessbelagda inte får lämnas ut. Ett förundersökningsprotokoll är en offentlig handling om det är upprättat eller förvarat hos en myndighet (2 kap. 3 § TF). Man kan inte begära ut ett förundersökningsprotokoll medan förundersökningen pågår, då den då omfattas av förundersökningssekretess (18 kap. 1 § OSL). När förundersökningen är avslutad kan du däremot begära ut den hos antingen polisen eller domstolen i fråga.

Du kan läsa mer om hur du begär ut en allmän handling här.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma BergmanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?