Kan man begära ut en avliden anhörigs journal?

FRÅGA
Min pappa dog 2001.Vi barn har aldrig fått se nåt papper om orsaken. Mamma har sagt under alla år att det sprack i magen. Men min ena bror såg på när han dog och har misstänkt nåt helt annat. Kan man så här många år efter få ta del av en förälders journal?Detta är i Värmland /KarlstadMvh
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

För att man ska kunna ta del av en avliden anhörigs journal så måste man först beställa ett så kallat dödsfallsintyg med släktutredning. Mer om dessa intyg och hur du beställer ett sådant går att hitta på Skatteverkets hemsida.

Därefter är proceduren för att begära ut själva journalen i princip densamma som när du begär ut din egen journal; kontakta mottagningen där din pappa fick vård/var inskriven. Behöver du hjälp med att distribuera din begäran eller om du inte vet vilken mottagning som utfört vården, kontakta regionarkivet i den region som du tillhör. Här är exempelvis informationssidan för journaler för regionarkivet i Norrbotten.

Vad gäller både beställandet av dödsfallsintyget samt begäran av journalen finns ingen uttrycklig tidsangivelse på när man senast måste komma in med en beställning/begäran.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?