Kan man begära skadestånd om det är fel på varan man köpt?

2020-08-30 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag har köpt en bil av en privatperson och ska driva vidare ärendet i tingsrätten.Fel på bilen va de innan jag köpte den men säljaren nämnde aldrig något om just detta felet. Bilen gick att köra hem sen slutade den driva framåt. Och det är ett allvarligt fel. Kostnaden för de går upp imot 15 tusen kronor och det är pengar jag inte har. Jag undrar om man kan yrka skadestånd utöver avhjälpande dvs att säljaren står för kostnaderna hos verkstad för att få den lagad och skadestånd till mig för jag blivit lurad på köpet? Är det möjligt?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill väcka talan i tingsrätten gentemot den säljare som du köpt en bil av. Du undrar därför om du, utöver avhjälpande, kan kräva att säljaren ska betala skadestånd till dig. Jag förstår det också som att det är fråga om en begagnad bil som du köpt av en privatperson, vilket betyder att det är köplagen (här) som är tillämplig i ditt fall.

Skadestånd vid fel i vara

Om man har köpt en felaktig vara kan köparen kräva skadestånd enligt 30 § köplagen (här). Detta innebär dock inte att man kan få skadestånd för vilken skada som helst. Reglerna för skadeståndet på grund av fel i vara finns i 40 § köplagen (här). Huvudregeln är att ersättning bara ges för direkta skador, vilket betyder att det ska vara fråga om förluster som direkt beror på att det var fel i varan. Detta kan alltså vara kostnader som du tvingats stå för utövar reparationskostnader. Om säljaren däremot "handlat i strid med god tro och heder" så kan man även få ersättning för indirekta skador. Indirekta förluster som kan ge rätt till ersättning finns i 67 § köplagen (här).

Sammanfattning

Jag har inte tillräckligt med information för att avgöra om säljaren handlat i strid med tro och heder och jag kan därmed inte uttala mig om du bör yrka (begära) skadestånd för även indirekta förluster. Som utgångspunkt kan i alla fall sägas att skadeståndet oavsett bara kan betalas för ekonomiska förluster, och alltså inte som någon form av ersättning för att man blivit lurad eller liknande. Du kan tänka att du vill försöka sätta dig själv i samma ekonomiska situation som om det inte hade varit något fel på bilen.

Jag önskar dig lycka till med din process i tingsrätten!

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1338)
2021-04-22 Vad har köpare för rättigheter?
2021-04-18 Kan säljare ångra sig när avtal har ingåtts?
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil

Alla besvarade frågor (91439)