Kan man begära överprövning på åklagares beslut gällande brott utomlands?

2021-08-17 i Förundersökning
FRÅGA
Hej2009 utsattes en vän till mig för kidnappning och en synnerligen rå våldtäkt utomlands. Tillvägagångssättet var utsuderat och grymt. Mycket talar för att brottet inte var en engångshändelse då det utfördes av en representant för landets brottsbeivrare. Hen lämnades bunden att dö men lyckades mirakulöst befria sig och ta sig hem till Sverige. Av naturliga skäl vågade brottsoffret inte anmäla brottet i landet men väl hemma lyckades hen med min hjälp snabbt uppsöka SÖS våldtäktsmottaging och fick där adekvat hjälp, skador behandlade och dokumenterade. Hen hade närvaro nog att ta med sig bevismaterial i from underkläder och kläder med sperma på. Våldtäkten polisanmäldes och bevismaterial lämnades till en lokal polisstation. Kort därefter avskrevs brottet då "spaningsuppslag saknades". Med utvecklingen av DNA-teknik och internationellt samarbete anser jag det sannolikt att brottslingen skulle kunna identifieras nu eller i framtiden och jag har undrar;- var finns bevismaterialet idag- vems ansvar är det att det finns kvar- hur kan jag få polisen att öppna anmälan och undersöka aktuella möjligheter att identifiera och döma den skyldige- vems ansvar är det att utreda hur polismyndighet i det främmande landet säkerställer att inte andra turister utsätts för liknande monstruösa brott Mvh M
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att en bekant till dig har utsatt för grovt brott utomlands men anmält brottet i Sverige. Tyvärr har förundersökningsledaren valt att lägga ned utredningen med anledning av att "spaningsuppslag saknas".

För att besvara din fråga tänker jag översiktligt redogöra för hur svenska polisen arbetar med brott begågna mot svenska medborgare utomlands och översiktligt kommentera dina övriga funderingar i frågan.

Din fråga regleras i Rättegångsbalk (RB),

Vad innebär det att "spaningsuppslag saknades"?

Inledningsvis ska konstateras att svenska myndigheter inte har någon skyldighet att utreda brott som begåtts utomlands. Däremot har vissa typer av brott ansetts vara så grova att de har ett rättskipningsintresse i Sverige och ska därmed hanteras av svenska myndigheter. Bland annat våldtäkt omfattas av detta undantag.

När svenska polis mottar en anmälan om brott inleds en förundersökning. Förundersökningen syftar till att utreda om det finns underlag för att väcka åtal mot någon. Av naturliga skäl är det extremt svårt att utreda brott utomlands, särskilt i länder med svag polisstat eller som av andra anledningar har underutvecklade utredningsrutiner. Svensk polis får heller inte agera i ett annat land utan det landets samtycke, det innebär att polisen ofta får delegera utredningsåtgärder till det landets polismyndighet. Det åligger därefter det landets myndigheter att vidta åtgärder, om de vägrar kan inte polisen i Sverige vidta några åtgärder för att "tvinga dem".

En förundersökning består av två delar: en spaningsdel där man utreder vem gärningsmannen är samt en utredningsdel där man utreder vad denne har gjort. För de fall det saknas spaningsuppslag innebär det helt enkelt att det inte går att utreda vem gärningsmannen är. Således faller förutsättningarna för att väcka åtal då åtal enbart kan väckas mot personer.

Kan du begära prövning av åklagarens beslut?

En åklagares beslut kan överprövas genom s.k överprövning (jfr 7 kap. 5 § RB). Det innebär att en högre uppsatt åklagare går igenom ärendet på nytt och meddelar om överprövningen ska beviljas eller avvisas. En ansökan om överprövning kan enbart lämnas in av brottsoffret eller gärningsmannen.

För att begära en överprövning finns information på åklagarmyndighetens hemsida: https://www.aklagare.se/om_rattsprocessen/overprovning/

Var förvaras bevisning?

Bevisning förvaras i polisens arkiv men det saknas reglering kring hur länge bevisning ska exempelvis hållas tillgänglig. Bevisning är även sekretessbelagd och kan därmed vara besvärlig att begära ut.

Vem bär ansvaret för polismyndigheten i det främmande landet?

Det beror på hur strukturen kring myndigheter ser ut i det främmande landet. Oftast lyder polis under en separat enhet inom statsförvaltningen men kan också, som i Sverige lyda under regeringen. Det går alltså inte att svara på denna frågan utifrån det du tar upp i din fråga. Det är enbart myndigheterna/kontrollmakten i det landet som kan styra polisen.

Det finns humanitära organisationer som arbetar med att granska staters maktutövning (ex genom polismyndigheter) i länder. Däremot har de inga verktyg att tvinga myndigheter i andra länder att agera på särskilda sätt.

Du har även möjlighet att vända dig till myndigheterna direkt i det landet.

Slutsats

Det är väldigt svårt att utreda brott utomlands och beroende på vilket land det är kan det vara än mer besvärligt. Att åklagaren valt att lägga ned förundersökningen i ditt fall kan bero på att utrednings möjligheterna är för begränsade, det går däremot inte att svara säkert på varför åklagaren fattade det beslutet. Du kan begära att åklagarens beslut överprövas genom en överprövning.

Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig imorgon,onsdag (08/17) klockan 10.30. Om inte dessa tiderna. fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid.

Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (563)
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning
2021-09-30 Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

Alla besvarade frågor (96471)