Kan man begära ersättning för rättegångskostnader om man företräder sig själv?

Hej!

Om man företräder sig själv i en process, kan man ta ut timersättning för eget arbete då i rättegångskostnaderna?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om rättegångskostnader blir rättegångsbalken (RB) tillämplig.

Vem ska betala rättegångskostnaderna?

Huvudregeln är att den part som förlorar målet ska stå för motpartens rättegångskostnader, se 18 kap. 1 § RB. Om en part orsakat onödiga kostnader genom vårdslöshet ska dock den parten stå för dessa kostnader själv, se 18 kap. 6 § RB.

Kan du få ersättning om du företräder dig själv?

Då det är möjligt för en part att företräda sig själv är det också möjligt att begära ut ersättning för rättegångskostnaderna. Begäran om detta måste dock framställas innan handläggningen av målet avslutas och den uträknade kostnaden ska motiveras, se 18 kap. 14 § RB. Viktigt att komma ihåg är alltså att du ska kunna motivera dina kostnader inför rätten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo