Kan man begära ersättning för rättegångskostnader om man företräder sig själv?

FRÅGA
Hej! Om man företräder sig själv i en process, kan man ta ut timersättning för eget arbete då i rättegångskostnaderna?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om rättegångskostnader blir rättegångsbalken (RB) tillämplig.

Vem ska betala rättegångskostnaderna?

Huvudregeln är att den part som förlorar målet ska stå för motpartens rättegångskostnader, se 18 kap. 1 § RB. Om en part orsakat onödiga kostnader genom vårdslöshet ska dock den parten stå för dessa kostnader själv, se 18 kap. 6 § RB.

Kan du få ersättning om du företräder dig själv?

Då det är möjligt för en part att företräda sig själv är det också möjligt att begära ut ersättning för rättegångskostnaderna. Begäran om detta måste dock framställas innan handläggningen av målet avslutas och den uträknade kostnaden ska motiveras, se 18 kap. 14 § RB. Viktigt att komma ihåg är alltså att du ska kunna motivera dina kostnader inför rätten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (239)
2021-02-21 Kan målsägande behöva betala rättegångskostnader?
2021-02-14 Indrivning av rättegångskostnader
2021-01-30 Ersättning av rättegångskostnader vid återkallelse av talan
2021-01-30 Rättegångskostnader vid ringa narkotikabrott

Alla besvarade frågor (89781)