Kan man begära att vara anonym i en dom?

2020-12-29 i Sekretess
FRÅGA
Hej, jag undrar om man kan begära att vara anonym i en offentlig handling, t.ex. en person som varit målsägande i en dom och domen är ute tillgänglig för allmänheten men personen vill inte att det ska stå dennes namn på den offentliga handling som publiceras ute. Frågan är därmed, kan denna person ändra på att istället för hens namn kan stå "anonym A " till exempel på den offentliga handlingen/domen. Vart ska man vända sig till?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om man som målsägande kan begära att få vara anonym i domen som är en offentlig handling.

Det stämmer att vissa uppgifter i en dom kan anonymiseras även om domen i sig är offentlig. Det stämmer även att målsägandens personuppgifter är exempel på sådana uppgifter som kan anonymiseras. I så fall brukar målsäganden benämnas som "Sekretess A" eller liknande. Stöd för detta finns i 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL (här).

När rätten skriver domen gör rätten en s.k. sekretessprövning, vilket innebär att rätten i varje enskilt fall tar ställning till om t.ex. målsägandens uppgifter ska falla under sekretess. Som målsägande kan man alltså inte i efterhand ansöka om att ens personuppgifter ska vara sekretessbelagda, utan domstolen har redan beslutat att personuppgifterna inte ska vara sekretessbelagda.

Om du är nyfiken och vill veta i vilka fall sekretess ska gälla, hänvisar jag dig till 12 kap 35 § OSL (här).

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (249)
2021-03-30 Vart anmäler man brott mot offentlighet- och sekretesslagen?
2021-03-29 Gäller sekretess för patientjournaler även om de använts som underlag för en dom?
2021-03-27 Kan polisen sprida vidare information om min jobbansökan?
2021-03-20 Kan rekryteringsmyndigheten gå in och läsa i min patientjournal?

Alla besvarade frågor (91133)