FrågaOFFENTLIG RÄTTTryckfrihetsförordningen (TF)28/05/2020

Kan man begära att Mr Koll tar bort personuppgifter om en själv?

Kan jag begära att mr koll ta bort mig mitt personnummer och övrig upplysning på sin sajt?

Lawline svarar

Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Hemsidor som till exempel Mr Koll har så kallat utgivningsbevis och det innebär att dessa hemsidor skyddas av grundlagen. Detta grundlagsskydd innebär bland annat att de får publicera personuppgifter så länge de inte begår ett yttrandefrihetsbrott. Mr Koll har alltså ingen skyldighet att ta bort personuppgifter om dig så länge du inte har skyddade personuppgifter.

Det ska också tilläggas att eftersom Mr Koll har utgivningsbevis och därmed omfattas av den svenska grundlagen, så blir inte GDPR tillämplig när det gäller personuppgifter så som personnummer eftersom Sveriges grundlag har företräde framför GDPR.

Med vänliga hälsningar,

Jonathan LengyelRådgivare