Kan man begå våldsbrott genom oaktsamhet?

FRÅGA
Kan man begå ett våldsbrott av oaktsamhet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ja, det är fullt möjligt att begå våldsbrott av oaktsamhet. Det framgår av den aktuella bestämmelsen i lagen om brottet kan begås genom oaktsamhet eller inte.


Ett exempel kan tydliggöra. Brottet mord (finns beskrivet i brottsbalken 3 kap. 1 §) kan inte begås genom oaktsamhet, eftersom det inte framgår av lagtexten: Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid […].


Brottet vållande till annans död (brottsbalken 3 kap. 7 §), däremot, kan enbart begås genom oaktsamhet, eftersom det är ett av de rekvisit som måste vara uppfyllt för att brottet ska vara fullbordat: Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död […]. Hade gärningspersonen agerat uppsåtligt hade det istället varit tal om mord eller dråp.


Båda de ovan beskrivna brotten innebär att en person vidtar en handling som innebär att en annan person mister livet, men det som skiljer dem åt är att gärningspersonen i det ena fallet agerar uppsåtligt och i det andra fallet oaktsamt. Det är inte helt ovanligt att en domstol, när åklagaren inte lyckas bevisa utom rimligt tvivel att gärningspersonen agerat uppsåtligt, dömer gärningspersonen till oaktsamhetsbrottet istället för uppsåtsbrottet (om åklagaren har yrkat detta i andra hand, förstås).


Ett annat exempel är brottet misshandel, vars oaktsamhets-motsvarighet är vållande till kroppsskada eller sjukdom.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (356)
2020-05-27 Vad krävs för att någon ska dömas för vållande till annans död?
2020-05-19 Vad sker efter en polisanmälan vid misshandel av person under 15 år?
2020-04-30 Misshandel att ge någon rivmärken på armarna?
2020-04-28 Strypgrepp - försök till mord?

Alla besvarade frågor (80312)