Kan man avtala om i äktenskapsförord att del av fastighet ska vara enskild egendom?

FRÅGA
Hej. Vid äktenskap kan man genom äktenskapsförord bestämma att viss egendom ska anses vara en makes enskilda. Vid bodelning ska då enskild egendom ej räknas som giftorättsgods och ej vara med i den totala lotten. Det är alltså ett sätt att skydda egenom i de fall en make t.ex går in med mer egendom i ett äktenskap.Med nuvarande bostadspriser är det väldigt sannolikt att det mesta av ens kapital går in i just bostaden som kontantinsats. Låt oss säga att jag betalar 900 000 och min blivande maka 100 000.Nu vill jag skydda det här egendomsförhållandet vid skilsmässa och därför skriva äktenskapsförord. Men eftersom alla pengar finns i bostaden är det bara bostaden som i sådana fall kan göras till enskild egendom. Men eftersom båda makar bidragit till viss del till kontantinsatsen kan den inte till sin helhet ses som enskild egendom.Min fråga är därför om det går att avtala om att en viss procent (i det här fallet 9/10 delar) ses som den ene makens enskilda egendom medan den andra delen (i det här fallet 1/10) ses som makans egendom.Om inte, finns det några andra sätt det här kan lösas på givet nuvarande lagstiftning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (ÄktB). För ett giltigt äktenskapsförord krävs att det ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna, alt. blivande makarna (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Äktenskapsförordet måste sedan registreras hos Skatteverket. Ett äktenskapsförord som slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförordet från det att det ges in till Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).

Det är fullt möjligt, precis som du själv ger förslag på i din fråga, att i äktenskapsförordet reglera att en viss del av fastigheten ska vara enskild egendom. I äktenskapsförordet kan således skrivas att 1/10 av fastigheten ska utgöra makans enskilda egendom och 9/10 av fastigheten ska utgöra makens enskilda egendom.

Om ni behöver hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord kan jag varmt rekommendera Lawlines avtalstjänst. I tjänsten finns möjlighet att upprätta ett korrekt utformat äktenskapsförord med de uppgifter ni själva önskar avtala om, till ett mycket bra pris!

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (888)
2019-03-21 Vid giftemål äger fortsatt makarna sin egen egendom
2019-03-17 Vad har man rätt att få av sin före detta make efter äktenskapsskillnad?
2019-03-16 Dold samäganderätt till makes bil
2019-03-16 Finns vårt äktenskapsförord registrerat någonstans och kan vi avregistrera detta?

Alla besvarade frågor (66982)