Kan man avtala om hur man ingår avtal?

2017-10-03 i Anbud och accept
FRÅGA
Tillåter avtalsrätten en klausul i offerten (eller villkor kopplad till offert) som möjliggör anbudsgivaren att neka ren accept på offert från kund inom offertens giltighetstid? Situation: att pga långdragna processer tvingas gå ut med flertalet offerter för samma tidsperiod som kompetenskonsult via enskild firma.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring avtals ingående finns i avtalslagens första kapitel. Bestämmelserna är emellertid dispositiva. Det innebär att parterna själva kan avtala om andra sätt att ingå ett avtal på, så länge det inte finns tvingande bestämmelser i lag. Som exempel här kan nämnas jordabalkens formkrav för avtal vid köp av fast egendom. I konsultförhållanden finns ingen sådan speciallag. Har parterna där bestämt något annat sätt att sluta sina avtal på gäller alltså det.

Med vänlig hälsning,

Simon Wikström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (339)
2021-07-16 Avtalsbundenhet utan underskrift?
2021-07-13 När anses ett avtal ha ingåtts?
2021-07-01 Kan man återkalla ett anbud eller en accept?
2021-06-27 Accept av anbud efter tidsfristen

Alla besvarade frågor (94235)