Kan man avtala om en konkurrensklausul om 6 månader i en estetisk klinik?

FRÅGA
Enligt mitt avtal som injektionsbehandlare på provat klinik får jag ej jobba inom en radie på 4 km på 6 mån efter anställningen upphört. Då får jag böta. Är detta lagligt? Jag har fått erbjudande om ett bättre jobb 1 km ifrån. Enligt deras HR är min nuvarande arbetsgivare isåfall skyldig att betala mig lön om jag ej får injicera på 6 mån.Vad gäller? Tack!
SVAR

Hejsan!

Förståelse av situationen
Jag utgår från vissa faktum i mitt svar, jag utgår från att din arbetsplats inte är bunden av kollektivavtal, i sådana fall där ni är bundna av ett kollektivavtal så hör gärna av dig för bedömningen kan därför bli annorlunda. Du och din arbetsgivare har kommit överens om att du inte får ta några jobb inom 4 km radie samt inom 6 månader, annars kommer du att bli skadeståndsskyldig mot din arbetsgivare.

Konkurrensklausul
Du och din arbetsgivare har ingått ett så kallat konkurrensklausul. Konkurrensklausuler är generellt i rättsordningens uppfattning godkända så länge de anses vara skäliga (rimliga), avtalslagen 38§. En avvägning får härvid ske mellan parternas motstående intressen: i detta fall arbetsgivarens behov av skydd för sin kundkrets och arbetstagarens behov av att kunna försörja sig inom sitt yrke.

Skälighetsbedömning
Skäligheten för en sådan konkurrensklausul bedöms utifrån olika faktorer så som:
- har arbetsgivaren ett berättigat syfte till klausulen?
- hur lång bindningstid är det?
- har klausulen avtalats personligen eller genom ett standardavtal?
- har branschen vanligtvis sådana klausuler?
- finns det ett intresse från arbetsgivaren att skydda företagshemligheter eller dylikt?
Med flera.

Med beaktande av det som har lagts fram ovan så kan följande sägas. I tjänsten som injektionsbehandlare förutsätter jag att arbetet innehåller estetiska behandlingar så som fillers och dylikt samt att din specifika tjänst inte innehöll någon speciellt där arbetsgivaren har av intresse att behålla (det kan t.ex vara kundrelationer där du tar med många av dina kunder från gamla kliniken till den nya). Vad som är avgörande vid denna bedömning är om en sådan klausul är vanlig i branschen och i så fall hur omfattande den får lov att vara. Enligt min bedömning förefaller tjänsten inte inneha några sorts intressen som arbetsgivaren skäligen har intresse av att beskydda. Inte heller har konkurrensklausulen någon sorts betydelse för företaget eftersom de inte kan

Notera dock att jag har långt ifrån den information som behövs för en sådan bedömning och att min bedömning utgår från att konkurrensklausuler i den branschen inte är vanligt förekommande samt att tjänsten inte var förknippat med större ansvar i företaget så som företagsledning eller en chefsposition.

Är din arbetsgivare skyldig att betala dig?
Detta beror också på hur din anställning är formad och om det står att du ska få betalt. Som jag har förstått det så stoppar inte konkurrensklausulen dig att arbeta för andra utom 4 km radie. Huruvida det står i konkurrensklausulen om din arbetsgivare är skyldig att betala dig eller inte kan jag tyvärr inte svara på. Men en konkurrensklausul aktualiserar inte en automatisk skyldighet för arbetsgivaren att betala dig under den perioden.

Jag hoppas jag har klargjort situationen för dig, jag är medveten om att det kan ha oklarheter. Jag länkar därför ett fall i arbetsdomstolen samt en artikel som sammanfattar fallet och konkurrensklausuler till dig så du kan läsa vidare om detta.

ARTIKEL
ARBETSDOMSTOLENS FALL

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (574)
2019-07-12 Vad är skillnaden mellan direkt och indirekt diskriminering?
2019-07-12 Arbetsgivares rätt att hålla inne slutlön
2019-07-05 Gäller mitt gamla anställningsavtal vid byte av arbetsgivaren och arbetsplats inom samma koncern?
2019-06-30 Tillhandahållandet av arbetsredskap

Alla besvarade frågor (71168)