Kan man avtala om avbetalningsköp om samägt gods?

2019-08-11 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej! Jag har flyttat med min make till hans föräldrarhem, när pappan avlidit! Min make har två syskon, som nu vill bli utköpta från huset! Vi får inte lån pga olika anledningar! Min fråga är.. Kan man skriva någon form av avtal där vi gör en avbetalning på huset, till syskonen varje månad, så att huset sedan blir vårt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis så ägs just nu fastigheten med s.k samäganderätt vilket regleras i samäganderättslagen. Andelen i ägandet består i ideella andelar, dvs att vardera part äger inte en fysisk del av huset utan en hypotetisk andel/lott (1 § samäL). Alla åtgärder som vidtas som rör fastigheten måste ske med samtliga delägares samtycke (2 § samäL). Om inte delägarna kan komma överens om hur förvaltningen av fastigheten ska skötas kan en god man utses fram till tvisten är löst (3 § samäL). Detta kan däremot vara kostsamt och tidskrävande, det är därför min uppfattning att detta görs som sista utväg.

Kan ett sånt avtal vara bindande och isåfall hur?

Svensk rätt kännetecknas till stor del av avtalsfrihet samt att avtal ska hållas. Med det menas att individer relativt fritt kan avtala om vad som helst inom lagens ramar med bindande verkan. Dvs att avtalet medför en juridisk skyldighet för parterna att fullfölja sina förpliktelser. Ett sådant avtal du nämner kräver inga särskilda former, du är alltså fri att komma överens med resterande delägare om hur ni kan finansiera huset. Som nämnt ovan kräver detta som huvudregel samtliga delägares samtycke. Avtalet skulle i grova drag enbart utformas som att ni mot betalning var månad övertar en viss lott för att slutligen äga 100 %.

Om du behöver hjälp med att utforma ett sådant avtal eller andra juridiska frågor är du varmt välkommen att kontakta en av våra verksamma jurister här.

Hoppas du fått svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll