Kan man avtala bort konsumentskydd?

2016-11-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA
I samband med försäljning av häst från näringsidkare till privatperson avtalas om att parterna ska ses som jämbördiga och att vid tvist köplagen ska tillämpas. Är det möjligt att åsidosätta konsumentköplagen med detta - att vara överens om att parterna avtalar om jämbördighet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Konsumentköplagens tvingande innebörd

Eftersom privatpersonen är konsument och därtill att hästar i lagens mening utgör lösa saker, ska konsumentköplagen tillämpas på köpet, se konsumentköplagen 1 § här.

Av 3 § i konsumentköplagen (här) framgår det att konsumentskyddet inte kan avtalas bort med bindande verkan - lagen är alltså tvingande, till konsumentens förmån. Det innebär att om avtalet innehåller någon bestämmelse som fråntar konsumenten sitt skydd enligt konsumentköplagen, är det villkoret ogiltigt och inte gällande.

Således blir svaret på din fråga nej - det är inte möjligt att åsidosätta konsumentköplagen till konsumentens nackdel (däremot till dennes fördel).

Hoppas du med detta fick svar på din fråga!

Vänligen,

Måns Axnér
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1081)
2020-10-26 Ångerrätt i butik
2020-10-21 Kan jag häva ett köp av husbil med många fel?
2020-10-21 Ska jag vända mig till butik eller tillverkaren vid fel i vara?
2020-10-20 Fel på bil

Alla besvarade frågor (85451)