Kan man avtala bort ett kollektivavtal med giltig verkan?

2019-04-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej!En lite udda arbetsrättslig fråga... Jag vill ingå en anställning med en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal, en bestämmelse i det avtalet omöjliggör för mig att ta arbetet. Dock så är både jag och arbetsgivaren väldigt mån om att jag skall få börja anställningen. Så till frågan kan jag och arbetsgivaren inom avtalsfriheten avtala att min anställning inte skall falla under kollektivavtalets bestämmelser?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att förutsätta det du skriver, dvs att enbart arbetsgivaren är bundet av ett kollektivavtal och att alltså du inte är det. Denna förutsättning får tämligen stor påverkan på utgången nämligen.

En arbetsgivare och en arbetstagare som är bundna av ett kollektivavtal kan inte träffa enskilda avtal mellan varandra som står i strid mot kollektivavtalet enligt 27 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (hädanefter MBL). Skulle arbetsgivare och arbetstagare träffa ett avtal som strider mot kollektivavtalet blir följden att avtalet saknar rättslig verkan och det blir således ogiltigt.

27 § MBL gäller däremot bara när såväl arbetsgivare och arbetstagare är bundna av kollektivavtal. I ditt fall är det bara arbetsgivaren som är bunden vilket föranleder en annan utgång. här

Konsekvensen av att 27 § MBL inte är gällande är att du och arbetsgivaren kan träffa giltiga avtal, trots att de står i strid med det kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av.

VIKTIGT ATT VETA är att även om ert avtal skulle vara juridiskt giltigt så går det inte att komma runt faktumet att arbetsgivaren har brutit mot ett kollektivavtal. Detta leder till att den organisation som är avtalspart med din arbetsgivare skulle ha ett skadeståndsanspråk gentemot arbetsgivaren enligt 54 och 55 §§ MBL.

Bryts kollektivavtalet genom ert avtal så kommer ditt avtal att fortsätta gälla, men skadeståndet som din arbetsgivare blir skyldig att betala (om organisationen kommer med ett skadeståndsanspråk) går inte att komma runt. Skadestånden är dessutom ofta höga i dessa fall, sannolikt blir det fråga tiotusentals kronor. Med denna information kan det tyvärr vara för mycket negativa konsekvenser för din arbetsgivare att bryta mot kollektivavtalet, även om det är möjligt.

Jag hoppas mitt svar har varit till nytta!

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1726)
2020-05-30 Arbetsgivarens skyldighet vid omplacering
2020-05-30 Betalt på röda dagar?
2020-05-29 Erinran som bevismaterial
2020-05-26 Ägarbyte - vem har ansvaret de nya eller gamla ägaren?

Alla besvarade frågor (80495)